در ایام دهه مبارک فجر؛

اتاق رسانه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران افتتاح شد

تعداد بازدید:۷۷۸
اتاق رسانه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با حضور دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، دکتر عباس زارعی هنزکی، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و جمعی دیگر از مدیران پارک افتتاح شد.
اتاق رسانه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران افتتاح شد

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، دکتر عباس زارعی هنزکی با اشاره به تفکر ۵ محور اصلی اقتصاد دانش بنیان و توسعه بیان کرد: اتاق رسانه در پی این تفکر یعنی ارتباط دولت، دانشگاه، صنعت، جامعه و رسانه بنا شده است.
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در ادامه افزود: هدف ما این است که نوآوری در رسانه را با مرکزیت اتاق رسانه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران شروع کنیم.
وی اضافه کرد: کار آموزش مجازی ایجاد محتوا و پیشرفت در عرصه دانش و فناوری نیازمند یک اتاق رسانه‌ای بود تا مانند دانشگاه نسل سوم و چهارم بتواند توسعه پیدا کند.
دکتر زارعی درخصوص تاکیدات مقام معظم رهبری برای توسعه ارتباط میان پارک‌های علم و فناوری و صنعت گفت: براساس چند محور فعالیت شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری توسعه پیدا می‌کند و ما در این کار موازی با صنعت تلاش می‌کنیم تا مشکلات صنعت و جامعه را برطرف کنیم.
وی با بیان اینکه هم اکنون ۲۰۰ شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مستقر هستند، افزود: این شرکت‌ها قرارداد‌های زیادی را با صنعت منعقد کردند و به نوعی فصل مشترک میان دانشگاه و صنعت محسوب می‌شود.
دکتر محمود نیلی احمدآبادی به جوان بودن نوآوری و فناوری در ایران اشاره کرد و بیان داشت: ساختار، شرایط و افراد حوزه نوآوری و فناوری با دیگر حوزه‌ها متفاوت است. دانشگاه وظیفه خود می‌داند تا علاوه بر فراهم کردن شرایطی برای تجربه کردن نوآوری و فناوری، آموزش، پشتیبانی و نشر و توسعه این مفاهیم را نیز انجام دهد.
وی در ادامه افزود: پارک علم و فناوری منحصر در یک فضای فیزیکی نیست. ما در دانشگاه واحدهای متعددی را تعریف کرده‌ایم و شبکه فناوری را تعریف و شکل داده‌ایم. در همین راستا، برای پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، نقشی ستادی قائلیم. ستادی بدین معنا که شبکه فناوری را به طور کامل هدایت، پشتیبانی و حمایت کند.
دکتر نیلی احمدآبادی به جوان بودن نوآوری و فناوری در ایران اشاره کرد و بیان داشت: ساختار، شرایط و افراد حوزه نوآوری و فناوری با دیگر حوزه‌ها متفاوت است. دانشگاه وظیفه خود می‌داند تا علاوه بر فراهم کردن شرایطی برای تجربه کردن نوآوری و فناوری، آموزش، پشتیبانی و نشر و توسعه این مفاهیم را نیز انجام دهد.
وی تصریح کرد: پارک علم و فناوری منحصر در یک فضای فیزیکی نیست. ما در دانشگاه واحدهای متعددی را تعریف کرده‌ایم و شبکه فناوری را تعریف و شکل داده‌ایم. در همین راستا، برای پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، نقشی ستادی قائلیم. ستادی بدین معنا که شبکه فناوری را به طور کامل هدایت، پشتیبانی و حمایت کند.
س.س ۵۱/ ل.م ۵۴