برگزاری مناقصه ساختمان چند مستأجره پارک علم و فناوری قزوین

۱۱ فروردین ۱۳۹۵ | ۱۳:۰۴ کد : ۵۹۹۵ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۶۵۶
مناقصه ساختمان چند مستأجره پارک علم و فناوری استان قزوین برگزار شد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، مناقصه ساختمان چند مستأجره پارک علم و فناوری قزوین با حضور تعدادی از شرکت‌های شناخته شده در ای...
مناقصه ساختمان چند مستأجره پارک علم و فناوری استان قزوین برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، مناقصه ساختمان چند مستأجره پارک علم و فناوری قزوین با حضور تعدادی از شرکت‌های شناخته شده در این زمینه برگزار شد.
دکتر گرجی مهلبانی سرپرست پارک علم و فناوری استان قزوین، با بیان اینکه برای اجرای عملیات عمرانی تکمیل و احداث فازهای مختلف ساختمان چند مستأجره پارک علم و فناوری استان تعداد 8 شرکت و پیمانکار مورد تأیید قرار گرفتند، اظهار کرد: در این مناقصه برنامه تکمیل یال‌های غربی و شرقی و احداث یال میانی ساختمان چند مستأجره مورد نظر می‌باشد که انتظار می‌رود با مشخص شدن پیمانکار، در زمان معین، روند احداث آن پیگیری شود تا بتوان خدمات مورد نیاز شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری و مراکز رشد استان قزوین را به آنها ارائه کرد.
مهندس مرسلی مشاور پارک علم و فناوری استان قزوین عنوان کرد: با اتمام روند مرحله نهایی مناقصه انتظار می‌رود شرکت‌ها مدارک خود را تکمیل کرده و نمایندگان شرکت تهران محاسب به عنوان مشاور پارک علم و فناوری قزوین برای بررسی و مدارک و قیمت‌های پیشنهاد شده اقدام کند.
گفتنی است دکتر فریدونی سرپرست مرکز رشد جامع استان قزوین، دکتر سنماری معاون عمرانی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) استان قزوین، نمایندگان شرکت تهران محاسب و نمایندگان متقاضی شرکت در مناقصه نیز در جلسه مناقصه ساختمان چندمستأجره پارک علم و فناوری قزوین حضور داشتند.