طراحی و تولید هورمون rGnRH نوترکیب توسط پژوهشگران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۱۷ دی ۱۳۹۹ | ۱۰:۳۴ کد : ۵۹۲۸۵ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۸۳۶
محققان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، در تحقیقات اخیر خود موفق به طراحی و تولید هورمون rGnRH نوترکیب برای استفاده در القاء و رهاسازی تخمک در ماهیان شدند.
طراحی و تولید هورمون rGnRH نوترکیب توسط پژوهشگران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، در این تحقیق، با استفاده از مطالعات بیوانفورماتیک، قسمت فعال هورمون که شامل توالی ده اسیدآمینه‌ای (دکاپپتید) است از طریق جایگزینی اسیدهای آمینه ناپایدار با اسیدهای آمینه پایدار طراحی و مهندسی گردید. این هورمون نوترکیب در مقیاس آزمایشگاهی در میزبان بیانی پروکاریوتی تولید شد و با استفاده از ستون کروماتوگرافی خالص سازی گردید.

دکتر یگانه از اعضای این تیم تحقیقاتی اظهار داشت: اثر این هورمون بر تخمک‌گذاری و آزادسازی تخمک مولدین ماده سه گونه متفاوت شامل ماهی خاویار استرلیاد (Acipenser ruthenus) و goldfish (Carassius auratus) و ماهی کوی ((Cyprinus carpio بررسی شد. نتایج نشان داد که هورمون rGnRH نوترکیب تولیدشده با توجه به داشتن فعالیت بیولوژیکی مناسب و ایمن بودن برای ماهیان مورد آزمایش می‌تواند به عنوان یک جایگزین مناسب برای درمان اختلالات تولید مثلی در مولدین پرورشی گونه‌های نامبرده مورد استفاده قرار گیرد.

گفتنی است نتایج این تحقیق که به عنوان رساله دکتری صدیقه محمدزاده دانشجوی گروه شیلات دانشکده علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با راهنمایی خانم‌ها دکتر سکینه یگانه و دکتر فاطمه مرادیان و مشاوره دکتر بهرام فلاحتکار از دانشگاه گیلان و دکتر سیلوان میلا از دانشگاه لورین فرانسه انجام شده است، در قالب دو مقاله فارسی و دو مقاله ISI به چاپ رسیده که عناوین آنها برای اطلاع علاقه‌مندان در ادامه ذکر می‌شود.

  • Design, production and purification of a novel recombinant gonadotropin-releasing hormone associated peptide as a spawning inducing agent for fish. Protein Expression and Purification, 2019.

- Spawning induction in Sterlet sturgeon (Acipenser ruthenus) with recombinant GnRH: Analysis of hormone profiles and spawning indices. Aquaculture, 2020

 

  • بررسی عملکرد زیستی GnRH نوترکیب به عنوان القاء کننذه تخم‌ریزی در ماهی طلایی (Carassius auratus) مجله علمی شیلات، ۱۳۹۸

 

  • انتقال و بیان ژن GnRH نوترکیب ماهی در باکتری BL 21 E. coli به منظور تولید هورمون نوترکیب. مجله علمی شیلات.
    ‌‌‌‌‌‌ل.م ۵۴

 


( ۲ )