به همت محققان دانشگاه اراک صورت گرفت؛

ذخیره‌سازی هیدروژن بر روی حامل‌های جامد

۰۹ دی ۱۳۹۹ | ۱۰:۵۶ کد : ۵۹۱۳۸ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۵۳۰
محققان دانشگاه اراک در طرحی تحقیقاتی، موفق به طراحی نانوحامل‌هایی جهت ذخیره‌سازی هیدروژن شده‌اند که کارایی بالاتر و خطرات کمتری نسبت به مورد مشابه قبل دارد.
ذخیره‌سازی هیدروژن بر روی حامل‌های جامد

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه اراک، امروزه استفاده از هیدروژن به‌عنوان سوخت پاک برای جایگزینی سوخت‌های فسیلی از مباحث بسیار جدی و مهم در راستای کاهش آلودگی‌های زیست محیطی و افزایش کیفیت زندگی می‌باشد.

چالش اصلی در استفاده از هیدروژن به‌عنوان سوخت، ذخیره سازی هیدروژن است. هر چند روش‌هایی برای ذخیره سازی هیدروژن در حال حاضر وجود دارد ولی با گسترش نانوفناوری طراحی و کاربرد نانو حامل‌هایی که ذخیره‌سازی هیدروژن را با کارایی بالاتر و خطرات کمتر امکان‌پذیر سازد بسیار مورد توجه قرار گرفته است. از بین نانو ساختارهای مختلف کارایی نانو صفحات برای ذخیره سازی هیدروژن بر روی بسترهای جامد بررسی شده است.

در ادامه کارهای تحقیقاتی که در این زمینه در قالب رساله دکتری رضوان رحیمی دانشجوی دکتری شیمی فیزیک دانشگاه اراک و به سرپرستی دکتر محمد سلیمان نژاد، عضو هیئت علمی گروه شیمی انجام شده است؛ در تحقیقی جدید نانو صفحه B 3 CN 4در ذخیره‌سازی سبز هیدروژن مطالعه شده است. نتایج شبیه سازی‌های کوانتم مکانیکی بر روی این نانو صفحه کارایی بالای آن را در ذخیره‌سازی هیدروژن و واجذب هیدروژن در شرایط محیطی اثبات می‌کند.

همچنین نتیجه این تحقیق برای انتشار در مجله معتبر Physics Letters A در سال ۲۰۲۱ پذیرفته شده است. در ادامه کارایی نانو صفحه B 4 CN 3بررسی و نشان داده شد که کارایی نانو صفحه اخیر حتی در مقایسه با B 3 CN 4در ذخیره سازی هیدروژن بیشتر می باشد. نتایج قسمت دوم این تحقیق برای انتشار در مجله بسیار معتبر Q 1) New Journal of Chemistry) از مجلات انجمن سلطنتی شیمی انگلستان در سال ۲۰۲۱ پذیرفته شده است.

گفتنی است مقاله فوق یازدهمین مقاله مستخرج از این رساله دکتری می‌باشد.

ل.م ۵۴