قرار گرفتن نام سه عضو هیئت علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته در جمع پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر جهان

۰۹ دی ۱۳۹۹ | ۱۰:۵۱ کد : ۵۹۱۳۷ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۴۱۲
نام سه نفر از اعضای هیئت ‌علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته در جمع پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر جهان قرار گرفت.
قرار گرفتن نام سه عضو هیئت علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته در جمع پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر جهان

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، دکتر هادی بیت الهی سرپرست معاونت پژوهشی و فناوری پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی این دانشگاه گفت: بر اساس اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، دکتر عصمت راشدی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دکتر علیرضا عسکرزاده و دکتر فرشیدکی‌نیا اعضای هیئت علمی پژوهشکده انرژی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته در جمع پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند.

وی افزود: انتخاب‌های مذکور براساس پردازش‌هایی که پایگاه استنادی علوم جهان اسلام بر روی داده‌های مستخرج از دو پایگاه ESI و WOS انجام داده است، صورت گرفته است. در پردازش های انجام شده سه شاخص تعداد کل استنادات به مقالات نویسنده، تعداد متوسط خوداستنادی به ازای هر مقاله و متوسط درصد خود استنادی یک نویسنده به‌عنوان معیارهای مهم ارزیابی مورد استفاده قرارگرفته‌اند.

ل.م ۵۴ ‌‌‌‌‌‌‌