به همت موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی؛

کتاب آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ منتشر شد

تعداد بازدید:۱۶۴۳
کتاب آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ به همت گروه پژوهش های آماری و فناوری اطلاعات موسسه در ۲۴۲ صفحه، به بهای دو میلیون ریال توسط انتشارات موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی راهی بازار نشر شد.
کتاب آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ منتشر شد

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، این کتاب شامل شش فصل است که در هر فصل آن به بررسی یکی از بخش‌های نظام آموزش عالی پرداخته شده است. در فصل اول تا فصل سوم آن آمار ثبت نام شدگان، دانشجویان و دانش آموختگان به تفکیک، جنسیت، وابستگی، شیوه آموزشی ارائه شده است. در فصل چهارم کتاب آمار آموزشگران دانشگاهی به تفکیک نوع خدمت، مرتبه علمی، جنسیت، وابستگی به تصویر کشیده شده است.
همچنین فصل پنجم کتاب شامل آمار کارکنان غیر آموزشی است که به تفکیک مدرک تحصیلی، جنسیت، و وابستگی، ارائه شده است. در فصل ششم، فصل آخر کتاب روند رشد برخی از اقلام آماری در دوره ده ساله بررسی شده است.
جامعه آماری این کتاب، شامل تمام مؤسسات آموزش عالی کشور که مورد تأیید شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که در سطحی بالاتر از دیپلم متوسطه دانشجو دارند و به دانش‌آموختگان خود مدرک دانشگاهی مورد قبول مراجع ذی‌صلاح اعطا می‌کنند، است.
گفتنی است در این کتاب، تعاریف و مفاهیم استاندارد مصوب کمیته آمار بخشی علوم تحقیقات و فناوری ملاک عمل بوده است.
ل. س ۴۲/ ل. م ۵۴

کلید واژه ها: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی


( ۷ )