قرار گرفتن نام ۲ عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی ارومیه در جمع دانشمندان ۱درصد برتر دنیا

۲۳ آذر ۱۳۹۹ | ۰۸:۳۷ کد : ۵۸۶۷۶ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۴۶۷
نام دو نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی ارومیه در فهرست دانشمندان پراستناد جهان در حوزه موضوعی مهندسی، در سال ۲۰۲۰ قرار گرفته است.
قرار گرفتن نام ۲ عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی ارومیه در جمع دانشمندان ۱درصد برتر دنیا

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه صنعتی ارومیه، بر اساس گزارش منتشره از طریق پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، که براساس پردازش پیشرفته مرکز علم سنجی پایگاه استنادی جهان اسلام بر روی داده‌های مستخرج از دو پایگاه ESI و WOS به‌دست آمده است، نام دکتر محمد پورمحمودآقابابا، استاد گروه مهندسی برق دانشکده فناوری‌های صنعتی (برای سومین سال متوالی) و نام دکتروحید زارع، دانشیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده انرژی‌های تجدیدپذیر (برای دومین سال متوالی) در فهرست دانشمندان پراستناد پژوهشی دنیا در سال ۲۰۲۰ قرار گرفته است.
این ارزیابی براساس سه شاخص تعداد کل استنادات به مقاله استنادکننده، تعداد متوسط خوداستنادی پژوهشگر به ازای هر مقاله و نیز متوسط درصد خوداستنادی پژوهشگر، مبتنی بر اطلاعات استخراج شده در ۱۰ سال اخیر صورت پذیرفته است که به ترتیب با مقادیر کمتر از ۲.۳۷ استناد، ۹ استناد و ۱۴ درصد در محدوده نرمال شناخته می‌شوند.
گفتنی است دکتر وحید زارع با شاخص اچ-ایندکس ۲۱، با تعداد ۳۴ مقاله و متوسط ۳۹.۷۶ استناد به ازای هر مقاله، و دکتر محمد پورمحمود آقابابا با شاخص اچ-ایندکس ۲۷، با تعداد ۷۶ مقاله و متوسط استناد ۲۷.۷۲ به ازای هر مقاله، در فهرست دانشمندان یک درصد برتر پژوهشی پراستناد جهان قرار گرفته‌اند. تعداد مقالات برتر (Top Paper) برای هر دو پژوهشگر برتر در این فهرست، ۳ عنوان مقاله گزارش شده است.
ل.س ۴۲/ ل.م ۵۴

کلید واژه ها: صنعتی ارومیه


( ۲ )