برگزاری سومین نشست مدیران امور اداری و پشتیبانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه یک کشوردر دانشگاه تربیت مدرس

۲۴ دی ۱۳۹۴ | ۱۱:۴۱ کد : ۵۸۶۲ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۱۰۰۷
سومین نشست مدیران امور اداری و پشتیبانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی​ منطقه یک کشور با حضور دکتر شیخی مدیر کل امور اداری وزارت علوم، دکتر محمدزاده معاون پشتیبانی و منابع انسانی دانشگاه تربیت مدرس، مدیران امور اداری و...
برگزاری سومین نشست مدیران امور اداری و پشتیبانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه یک کشوردر دانشگاه تربیت مدرس
سومین نشست مدیران امور اداری و پشتیبانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی​ منطقه یک کشور با حضور دکتر شیخی مدیر کل امور اداری وزارت علوم، دکتر محمدزاده معاون پشتیبانی و منابع انسانی دانشگاه تربیت مدرس، مدیران امور اداری و روسای کارگزینی غیرهیئت علمی دانشگاه های منطقه یک کشور، در سالن شورای دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ،در این نشست که دکتر محمدحسین امید معاون اداری ، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم و دبیران مناطق 9گانه  از طریق ویدیو کنفرانس به بررسی مسائل حوزه اداری و مالی دانشگاه ها پرداختند ، دکتر امید بر سه اصل چابک سازی اداری، توانمندسازی اداری و سلامت اداری تاکید کرد و خواستار توجه معاونان و مدیران اداری دانشگاه ها به استفاده روزافزون از اتوماسیون اداری و دقت در جذب نیروها و توجه به رعایت نسبت یک به یکی تعداد اعضا غیرهیئت علمی در مقابل اعضای هیئت علمی در دانشگاه ها شد.
در ادامه دکتر شیخی مدیر کل امور اداری وزارت علوم  نیز دستورالعمل احتساب مدارک تحصیلی کارکنان دانشگاه را مطرح کرد و حاضران در جلسه به بحث و تبادل نظر و ارائه پیشنهادهای خود در این خصوص پرداختند.