با حضور مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان؛

جلسه مدیران مراکز مشاوره منطقه پنج کشوری به میزبانی دانشگاه کردستان برگزار شد

تعداد بازدید:۶۶۰
جلسه مدیران مراکز مشاوره منطقه پنج کشوری با حضور دکتر مجید صفاری نیا مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان، به میزبانی مرکز مشاوره دانشگاه کردستان و به صورت مجازی برگزار شد.
جلسه مدیران مراکز مشاوره منطقه پنج کشوری به میزبانی دانشگاه کردستان برگزار شد

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از سازمان امور دانشجویان، دکتر صفاری نیا در این نشست مجازی گفت: شرایط کرونایی علاوه بر پیامدهای سلامت جسمی، اقتصادی و اجتماعی آثار روان شناختی نیز به دنبال دارد و نیازمند مداخلات روان شناسی است.
وی افزود: غیرحضوری شدن آموزش و دوری دانشجویان از محیط کلاس، اساتید و همکلاسی‌های خود، رویه جدید ارزشیابی و امتحانات و مسایلی از این قبیل ممکن است در دانشجویان درجاتی از اضطراب و افسردگی را ایجاد کند که کمک گرفتن از مشاور در این مرحله بسیار مهم است.
مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان تاکید کرد: ارایه آموزش های الکترونیکی در زمینه سبک‌های مقابله‌ای با اضطراب کرونایی و مدیریت ایام قرنطینه از وظایف مراکز مشاوره در دوران کرونا است.
دکتر صفاری نیا به ظرفیت‌های عظیم مراکز مشاوره دانشجویی در کاهش آسیب‌های اجتماعی اشاره و تاکید کرد دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان از مراکز مشاوره دانشجویی استان های آسیب خیز کشور و فعالیت های آنان حمایت می‌کند.
دکتر صادقی رئیس دانشگاه کردستان و مدیران مراکز مشاوره مناطق ۵ کشوری در این نشست نظرات و دیدگاه‌های خود را در خصوص همکاری با دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان و مسائل جاری مراکز مشاوره بیان کردند.
آسیب‌های اجتماعی و روانشناختی شایع در مناطق پنج گانه به عنوان استانهای آسیب خیز و لزوم حمایت بیشتر دفتر مشاوره و سلامت از این استانها، لزوم اجرای دقیق طرح پایش سلامت روان و جسم دانشجویان، لزوم اجرای طرح پایش کارکنان دانشگاه‌ها، پیگیری وضعیت روانشناختی دانشجویان در معرض خطر و لزوم پرداختن به مسائل روان‌شناختی شایع در ایام کرونایی مانند غم از دست دادن عزیزان از مباحث مطروحه در این نشست مجازی بود.
س.س ۵۱/ ل.م ۵۴


( ۴ )