برای سومین سال متوالی؛

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی قوچان در جمع یک درصد دانشمندان برتر دنیا قرار گرفت

۱۶ آذر ۱۳۹۹ | ۱۰:۲۸ کد : ۵۸۵۴۲ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۴۵۵
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی قوچان برای سومین سال پیاپی، در بین یک درصد دانشمندان برتر دنیا قرار گرفت.
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی قوچان در جمع یک درصد دانشمندان برتر دنیا قرار گرفت

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل ازدانشگاه صنعتی قوچان، دکتر بهشتی رئیس دانشگاه صنعتی قوچان گفت: موسسه Clarivate Analyties باعنوان (WOS) هر ساله به معرفی پراستنادترین پژوهشگران و دانشمندان دنیا می‌پردازد که این فهرست شامل گروهی از پژوهشگران حوزه‌های موضوعی علمی مختلف می‌باشد.
وی افزود: در سال ۲۰۱۸ تعداد ۱۶ نفر، در سال ۲۰۱۹ تعداد ۱۲ نفر و در سال ۲۰۲۰ نیز ۱۲ نفر از جمهوری اسلامی ایران در این فهرست قرار گرفته‌اند که خوشبختانه برای سومین سال پیاپی دانشگاه صنعتی قوچان نیز صاحب یک نماینده بود و دکتر حسن کریمی مله در این لیست حضور داشت.
برای قرار گرفتن در فهرست پژوهشگران برتر، کلیه فعالیت‌های علمی ۱۰ ساله اخیر در سطح بین المللی از جمله تعداد مقالات، تعداد استنادها، تعداد مقالات پراستناد، تعداد استناد به مقالات پراستناد مورد بررسی قرار گرفته و همچنین مسایلی نظیر، رعایت اصول اخلاقی در پژوهش، رعایت میزان خوداستنادی در حد قابل قبول و نیز مقالات باز پس‌گیری شده در انتخاب یک پژوهشگر از این فهرست موثرند و بر این اساس تقریباً ۶۳۸۹ پژوهشگر در سال ۲۰۲۰ به عنوان پژوهشگر پراستناد انتخاب شده‌اند.
گفتنی است، برای انتخاب پراستنادترین پژوهشگران دنیا، مقالات یک درصد پراستناد در دوره زمانی ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ مطابق با فهرست پایگاه شاخص‌های اساسی علم (ESI) پردازش شدند. تعداد استنادهای مقالات یک درصد پراستناد یکی از معیارهای اصلی انتخاب پراستنادترین پژوهشگران دنیا بوده است.
س.س ۵۱/ ل.م ۵۴