برگزاری سومین جلسه کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان کرمان در دانشگاه شهید باهنر کرمان

۱۹ مهر ۱۳۹۵ | ۱۳:۰۰ کد : ۵۸۵۴ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۷۲۰
سومین جلسه کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان کرمان، به ریاست معاون توسعه استاندار و دبیری دانشگاه شهید باهنر کرمان، با حضور دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه، دکتر گرامی؛ مشاور عالی استاندار کرم...
برگزاری سومین جلسه کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان کرمان در دانشگاه شهید باهنر کرمان
سومین جلسه کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان کرمان، به ریاست معاون توسعه استاندار و دبیری دانشگاه شهید باهنر کرمان، با حضور دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه، دکتر گرامی؛ مشاور عالی استاندار کرمان، مهندس فتوت؛ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمان، مدیران و مسئولان استان کرمان، در سالن کنفرانس دانشگاه، برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، در ابتدا دکتر احتشام زاده، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید باهنرکرمان، ضمن عرض تسلیت ایام شهادت سیدالشهدا(ع)،گفت: هدف از برگزاری این جلسات برداشتن گام های اجرایی در جهت تقویت بعد فناوری  و نوآوری است به طوری که نیازهای جامعه را پوشش دهد.
دکتر گرامی، مشاور عالی استاندار کرمان نیز اظهار داشت:  با خبر شدیم دکتر هوشنگ آگاه، خیر استان کرمان و دانشگاه دار فانی را وداع گفته به همین علت بخشی از وصیت نامه این بزرگ مرد وارسته را قرائت می کنم.
وی گفت: شادروان دکتر آگاه صلحنامه ای را در زمان حیات خود نوشته و تمام اموال خود را به داشگاه شهید باهنر واگذار کرده است.
مهندس فتوت؛ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمان  نیزگفت: دستگاه های اجرایی استان جهت ورود به سامانه سمات یک نفر را به استانداری معرفی کنند تا طرح های پژوهشی و تحقیقاتی دستگاه ها جهت بررسی در مرکز در این سامانه ثبت شوند و هر دستگاه موظف است که اعتبار را در همان طرح اجرا کند و نماینده ای در کارگروه داشته باشد.
وی اظهار کرد: ایجاد اعتماد به ظرفیت های موجود در استان و تمرکز کمتر روی بودجه دولتی صورت پذیرد.
دکترطاهر؛ رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان نیز ضمن خیرمقدم به شرکت کنندگان، از برگزاری این جلسه در راستای تحقق اهداف و تصمیمات ابراز امیدواری کرد و سپس به شرح پیشنهادات خود برای کارگروه پرداخت.
در پایان جلسه مقرر شد تا تصمیم گیری بر عهده کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان صورت گیرد ودانشگاه نیز در جهت هزینه کردن در خصوص پژوهش های مورد نیاز سازمان ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم در قالب پایان نامه و رساله تا دو برابر مبلغ هزینه کرد دستگاه های ذی ربط همکاری کند.