در پاسخ به نیاز روزافزون پژوهشگران؛

گاه‌شمار برخطِ هوش مصنوعی در ایرانداک آغاز به کار کرد

تعداد بازدید:۷۴۸
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، در پاسخ به نیاز روزافزون پژوهشگران و دانشوران برای آگاهی از زمینه‌های نوین فناوری اطلاعات، گاه‌شمار برخطِ هوش مصنوعی را در نشانی AI.IRANDOC.AC.IR، راه‌اندازی کرد.
گاه‌شمار برخطِ هوش مصنوعی در ایرانداک آغاز به کار کرد

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل ازپژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، این سامانه دو زبانه، روند تاریخی هوش مصنوعی و دگرگونی‌های آن را نشان می‌دهد. هوش مصنوعی یکی از زمینه‌های نوپدید علم است که در زمانی کوتاه پس از برآمدن، نقش و تأثیری کلیدی در دیگر زمینه‌های علمی داشته است.
بررسی رویدادهای تاریخی هوش مصنوعی، می‌تواند به درک بهتر چگونگی پیدایش این زمینه، رویدادهای کلیدی توسعة آن، پیوند آن با دیگر رشته‌های علمی، و نام‌های کلیدی و تاثیرگذار بینجامد.
یکی از ابزارهای کلیدی برای دریافت چنین دیدگاهی، نمایش دیداری داده‌ها و تفسیر و تحلیل‌های دیدنی است. یکی از ساده‌ترین ساختارها برای نمایش داده‌های تاریخی، ساختار دو بُعدیِ رویداد زمان است. یک رویداد اطلاعات دیگری را هم دارد که با همراه کردن آن‌ها، ماهیتی چند بُعدی پیدا می‌کند که ساختار سادة رویداد زمان باید به گونه‌ای دیگر و با نمودارهای پیچیده‌تر پیاده شود تا بتوان الگوهای گوناگون در میان رویدادها دریافت.
یکی از راهکارهای پاسخ به این نیاز، کاربست نمودارهای واکنشی است که در آن‌ها، کاربر می‌تواند به سویه‌های گوناگونی از داده‌ها بپردازد و از نگاه‌های گوناگون و بر پایة نیاز، هدف، و برداشت خود؛ تنها با چند کلیک آن‌ها را بررسی کند.
گفتنی است گاه‌شمار برخطِ هوش مصنوعی رویدادهای تاریخی و کلیدی را در زمینة هوش مصنوعی بازنمایی می‌کند. این دیداری‌سازی به نمایش واکنشی رویدادها در زمان، نمایش شبکة دانشمندان و همکاری میان آن‌ها و نمایش جغرافیایی زیرزمینه‌های هوش مصنوعی در زمان می‌پردازد.
س.س ۵۱/ ل.م ۵۴‌


( ۳ )