به منظور شناسایی استعداد‌های ورزشی صورت گرفت؛

امضای تفاهم‌نامه همکاری میان فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی و شطرنج

تعداد بازدید:۸۰۴
تفاهم‌نامه همکاری میان فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی و فدراسیون شطرنج، به منظور توسعه همکاری‌های تخصصی و آموزشی برای شناسایی استعداد‌های ورزشی و تقویت رویدادهای ملی و بین‌المللی در رشته شطرنج، به امضاء رسید.
امضای تفاهم‌نامه همکاری میان فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی و شطرنج

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، در راستای تحقق سیاست‌ها، اهداف و برنامه‌های دولت با توسعه ورزش در کشور و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور و تقویت پیوندهای ملی و بین‌المللی دانشجویان، برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و رقابت‌های ورزشی و مسابقات شطرنج دانشجویان دانشگاه‌های آسیا، تفاهم‌نامه همکاری میان فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی و فدراسیون شطرنج منعقد شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، در این تفاهم‌نامه برگزاری مسابقات شطرنج برخط دانشگاه‌های آسیا در دو بخش دختران و پسران و مسابقات انتخابی شطرنج دانشجویان برای انتخاب تیم ملی شطرنج مورد توافق رسید.
گفتنی است این تفاهم‌نامه همکاری توسط هادی بشیریان رئیس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی و فرهاد نیکو خصال سرپرست فدراسیون شطرنج به امضا رسید.
ل. م ۵۴