از سوی فدراسیون ورزش دانشگاه های آسیا انجام گرفت؛

اعلام فراخوان پذیرش مقاله درموضوع" ورزش در دوران کرونا"

تعداد بازدید:۱۳۵۹
فدراسیون ورزش دانشگاه های آسیا با اعلام فراخوان پذیرش مقاله درموضوع" ورزش در دوران کرونا"از کلیه علاقه مندان دعوت کرد مقالات خود را به این فدراسیون ارسال کنند.
اعلام فراخوان پذیرش مقاله درموضوع" ورزش در دوران کرونا"

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی، به‌منظور بررسی شرایط توسعه ورزش دانشگاهی در دوران شیوع کرونا در کشورهای مختلف، فدراسیون ورزش دانشگاه های آسیا (AUSF) مبادرت به فراخوان مقاله درخصوص ورزش در دوران کرونا در کشور ذیربط کرده است.
از کلیه علاقه مندان درخواست می شود مقالات خود را صرفاً در خصوص ورزش و کرونا در ایران تدوین و تا تاریخ ۰۵/‏۰۹/‏۹۹‬ به آدرس الکترونیکی irannusf@yahoo.com ارسال کنند.
مقالات بایدبه زبان انگلیسی بوده و حداقل ۵۰۰ کلمه و حداکثر ۱۵۰۰ کلمه باشد، عنوان مقاله 14 points, Time New Roman, Boldface, Center و محتوای مقاله 12 points, Time New Romanبوده و همچنین هر مقاله دارای حداقل ۲ و حداکثر ۴ عکس باشد.
پس از بررسی و داوری و به مقالات منتخب مبلغ ۱۰۰ دلار تعلق خواهد گرفت.
ل.س ۴۲/ ر. ب ۴۵

کلید واژه ها: فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی


( ۱۰ )