به منظور بررسی منشاء سولفید هیدروژن در مخازن گازی صورت پذیرفت؛

انعقاد قرارداد پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

۱۲ آبان ۱۳۹۹ | ۱۲:۲۰ کد : ۵۷۹۴۷ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۳۸۲
دانشگاه صنعتی امیرکبیر و شرکت نفت مناطق مرکزی ایرانT قرارداد پژوهشی درخصوص بررسی علل و منشاء ژئوشیمیایی افزایش سولفید هیدروژن در مخازن گازی جنوب ایران و ارائه راهکارهای اجرایی کاهش آن امضا کردند.
انعقاد قرارداد پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، قرارداد پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و شرکت نفت مناطق مرکزی ایران برای مدت دو سال منعقد گردید و این طرح در دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر اجرایی شود.

براساس این قرارداد پژوهشی قرار است علل و منشاء ژئوشیمیایی افزایش سولفید هیدروژن در مخازن گازی جنوب ایران و ارائه راهکارهای اجرایی کاهش آن از سوی دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر بررسی شود.

اجرای راهکارهای اجرایی کاهش سولفید هیدروژن در داخل مخزن برای نخستین بار در کشور صورت می‌گیرد و با دستیابی به این فناوری، امکان کنترل سولفید هیدروژن در داخل مخزن هیدروکربنی مهیا خواهد شد.

این قرارداد با هدف بررسی منشاء سولفید هیدروژن در مخازن گازی، بررسی روند تغییرات این گاز در طول تاریخچه تولید، بررسی ارتباط میزان سولفید هیدروژن با ویژگی های تکتونیکی و سیستم شکستگی های موجود در مخزن و احتمال نفوذ گاز ترش از افقهای تحتانی‌تر، بررسی ارتباط میزان این گاز با میزان و نرخ بهره‌برداری از مخزن، شناسایی علل این تغییرات و ارائه راهکارهای کنترل گاز سولفید هیدروژن که خسارات فراوانی به تاسیسات درون و بیرون چاه زده و سبب کاهش ارزش اقتصادی گاز تولیدی می شود منعقد شده است.

گفتنی است، دانشگاه دولتی مسکو و دانشگاه آخن به عنوان مشاور خارجی در اجرای این طرح با دانشگاه صنعتی امیرکبیر همکاری می کنند.

با اجرای این طرح دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان نخستین مرکز تخصصی علمی و آزمایشگاهی در زمینه مقابله با ترش شدگی مخازن در کشور، نقش مهمی در توسعه این نوع مخازن ایفا خواهد کرد.

سرپرست تیم تحقیقاتی این پروژه دکتر احمد رضا ربانی استاد دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

ل.م ۵۴ ‌‌‌‌‌‌‌


( ۱ )