برگزاری دوره مهارت های عمومی تربیت مدرس در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خراسان رضوی

۱۱ شهریور ۱۳۹۳ | ۱۳:۲۹ کد : ۵۷۹۳ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۶۸۵
دومین دوره کارگاه آموزشی مهارت های عمومی تربیت مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خراسان رضوی به مدت 3 روز با حضور 250 مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی برگزارشد. به گزارش روابط عمومی وزارت عل...
دومین دوره کارگاه آموزشی مهارت های عمومی تربیت مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خراسان رضوی به مدت 3 روز  با حضور 250 مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی برگزارشد.
 به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، دکتر رضایی رکن آبادی، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی گفت: محتوای آموزشی این دوره شامل نظام آموزشی نظری و مهارتی، روش های تدریس، فن برقراری ارتباط، رفتار و روابط انسانی، ارزیابی و سنجش فعالیت های آموزشی، مهارتهای چهارگانه (فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی) و هم چنین تفاوت محتوایی و مأموریتی این دانشگاه با دیگر دانشگاه ها می باشد.
گفتنی است در این کارگاه آموزشی دکتر مهرام در خصوص سنجش و ارزشیابی تحصیلی و انتظار دانشگاه از سنجش تحصیلی ، ارزشیابی تشخیصی، تکوینی و تراکمی ، دکتر جعفری ثانی در خصوص برنامه ریزی در حوزه شناختی، هیجانی و مهارتی ، روشها و فنون تدریس و کیفیت تدریس ، دکتر غفاری در خصوص اصول تعلیم و تربیت اسلامی ، دکتر بذرافشان در خصوص رفتار و روابط انسانی برای مدرسین مطالبی را بیان کردند .