برگزاری دوره آموزشی الزامات و مستند سازی بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ۱۲:۰۹ کد : ۵۷۷۵ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۹۰۸
دوره آموزش آشنایی با مبانی و الزامات و مستند سازی بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025، در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان برگزار شد.به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، این دوره ک...
دوره آموزش آشنایی با مبانی و الزامات و مستند سازی بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025، در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، این دوره که با حضور کارشناسان آزمایشگاه دانشگاه و همچنین کارشناسان دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشکده صنعت نفت برگزار شد، مبانی استانداردسازی فعالیت¬های آزمایشگاهی و الزامات  ISO/IEC 17025 و چگونگی پیاده¬سازی آن¬ها در آزمایشگاه، ارایه شد.
پس از برگزاری دوره آموزشی، مدرس این دوره، مهندس احمد ظهیرمیردامادی، مدیر کیفیت پژوهشگاه مواد و انرژی و دبیر کارگروه استاندارد و کالیبراسیون شبکه آزمایشگاهی فناوری¬های راهبردی با همراهی مدیر و کارشناسان مجموعه، از امکانات و توانمندی های آزمایشگاه مرکزی بازدید کردو طی این بازدید، نقاط قوت و ضعف آزمایشگاه، الزامات و راه¬کارهای اجرایی برای استقرار استاندارد  ISO/IEC 17025در این مجموعه بیان شد.
گفتنی است استاندارد بین¬المللی ISO/IEC 17025 در راستای مدیریت کیفیت فعالیت¬های آزمایشگاه¬های انجام آزمون، کالیبراسیون و نمونه¬برداری تدوین شده و هدف از استقرار آن، اطمینان از صحت و دقت نتایج ارایه شده به مشتریان است. الزامات این استاندارد، همه فعالیتهای سیستمی (مدیریتی) و فنی آزمایشگاه را شامل می¬شود.