برگزاری دو کارگاه آسیب شناسی در دانشگاه فردوسی مشهد

۲۲ تیر ۱۳۹۵ | ۱۱:۲۴ کد : ۵۷۶۳ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۷۶۰
دو کارگاه مهارت های ارتباط استاد-دانشجو با تلاش مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد و تدریس دکترحمید یعقوبی، مدیر کل مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان انجام می شود.به گزارش روابط عمومی وزارت ع...
دو کارگاه مهارت های ارتباط استاد-دانشجو با تلاش مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد و تدریس دکترحمید یعقوبی، مدیر کل مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان انجام می شود.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، این دو کارگاه شامل آسیب شناسی مهارت های ارتباط استاد-دانشجوو آسیب شناسی مهارت های ارتباط استاد-دانشجو پیشرفته می باشد.