براساس گزارش ایرانداک؛

ایرانیان نزدیک به ۶۰ هزار اثر علمی در سال ۲۰۱۶ میلادی منتشر کردند

۲۲ مهر ۱۳۹۹ | ۱۳:۳۱ کد : ۵۷۵۸۲ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۵۷۳
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) در سامانة «دانش ایران (دا)»، گزارش سنجه‌های ارزیابی انتشارات علمی ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی را منتشر کرده است.
ایرانیان نزدیک به ۶۰ هزار اثر علمی در سال ۲۰۱۶ میلادی منتشر کردند
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، این اثر داده‌های دو نمایة جهانی «وب آو ساینس (واس)» و «اسکوپوس» را تحلیل می‌کند. «دانش ایران» برای نخستین بار هم‌پوشانی این دو پایگاه را روشن و آمار درستِ انتشارات علمی ایران را در جهان گزارش می‌کند. نام مؤسسه‌های ایرانی در این سامانه، یک‌دست و نگارش گوناگون نام آن‌ها شناسایی و انتشاراتشان درهم شده‌اند. افزون بر این، در «دانش ایران» همکاری ملی مؤسسه‌های ایرانی نیز تحلیل و گزارش شده است. آمار انتشارات علمی بر پایة وابستگی‌های گوناگون سازمانی (همانند وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری؛ وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ و…) نیز در «دانش ایران» در دسترس است.
بر پایة داده‌های این سامانه، جایگاه ایران در بیشتر سنجه‌ها در سال ۲۰۱۶ میلادی بهبود یافته است. شمار انتشارات ایران در «واس» از ۴۱.۹۸۹ اثر در سال ۲۰۱۵ به ۴۹.۲۳۳ اثر در سال ۲۰۱۶ میلادی رسیده است. پژوهشگران ایرانی در «اسکوپوس» نیز ۵۲.۵۶۶ اثر دارند. شمار آثار ایرانیان در این دو پایگاه پس از کنارگذاشتن همپوشانی‌ها ۵۹.۳۶۸ اثر است. بیشتر انتشارات ایرانیان در سال ۲۰۱۶ میلادی در «واس» در زمینة علوم تجربی و زمین‌شناسی و در «اسکوپوس» در زمینة علوم فیزیک است. مؤسسه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری کلیدی‌ترین بازیگران در انتشار آثار بوده و در پدیدآوری پیرامون ۶۳ درصد از انتشارات ایران نقش داشته‌اند. پیرامون ۲۱ درصد از انتشارات ایرانیان در هر دو پایگاه با همکاری پژوهشگران خارجی به رشتة نگارش در آمده‌اند و ۵۶ درصد آثار نیز دستاورد همکاری ملی مؤسسه‌های ایرانی هستند.
پیرامون ۲۰ درصد از انتشارات ایرانیان در سال ۲۰۱۶ هیچ استنادی نگرفته‌اند. کم‌تر از دو درصد از انتشارات ایران در یک درصد نخست نشریه‌های باکیفیت و کم‌تر از ۱۰ درصد آن‌ها در ۱۰ درصد نخست نشریه‌های باکیفیت منتشر شده‌اند. سنجه‌های ارزیابی انتشارات علمی ایران در «دانش ایران: مشارکت ایرانیان در دانش جهان سال ۲۰۱۶» گزارش شده‌اند که نسخة الکترونیکی تمام‌متن آن http://da.irandoc.ac.ir/upload/publications/IranKnowledge-2016.pdf در دسترس است.
ل.م ۵۴/ ع.ع ۵۷