برگزاری چهارمین نشست منطقه ای و کارگاه های آموزشی سازمان های مردم نهاد دردانشگاه صنعتی کرمانشاه

۱۸ شهریور ۱۳۹۴ | ۱۴:۴۵ کد : ۵۷۵۰ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۷۵۷
دانشگاه صنعتی کرمانشاه دربرگزاری چهارمین نشست منطقه ای و کارگاه های آموزشی سازمان های مردم نهاد حوزه زنان و خانواده غرب کشور همکاری می کند. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، معاونت امور زنان و خانواده ر...
دانشگاه صنعتی کرمانشاه دربرگزاری چهارمین نشست منطقه ای و کارگاه های آموزشی سازمان های مردم نهاد حوزه زنان و خانواده غرب کشور همکاری می کند.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری اداره کل بانوان و خانواده و حوزه فرهنگی اجتماعی استانداری کرمانشاه، چهارمین نشست منطقه ای و کارگاه های آموزشی سازمان های مردم نهاد حوزه زنان و خانواده غرب کشور را از تاریخ 17 لغایت 19 شهریورماه سال جاری درکرمانشاه برگزارمی کند.
همچنین مدیریت برگزاری کارگاه های آموزشی این نشست به عهده دانشگاه صنعتی کرمانشاه می باشد.
گفتنی است کارگاه های این نشست شامل کارگاه های آموزشی شبکه سازی تخصصی درقالب هفت کارگاه آموزشی تخصصی می باشد.

( ۱ )