در پژوهش محققان دانشگاه حکیم سبزواری به دست آمد:

طراحی سیکل ترمودینامیکی نوین جهت تولید برق از منابع زمین گرمایی

۱۹ مهر ۱۳۹۹ | ۱۱:۳۳ کد : ۵۷۴۹۶ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۶۰۲
محققان دانشگاه حکیم سبزواری در تازه‌ترین پژوهش خود، موفق به ارائه سیکلی نوین با استفاده از سیال دو جزئی آب – آمونیاک، با هدف استحصال برق از انرژی نهفته در منابع زمین گرمایی شدند.
طراحی  سیکل ترمودینامیکی نوین جهت تولید برق از منابع زمین گرمایی

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه حکیم سبزواری، در این پژوهش که تحت سرپرستی دکتراحسان امیری راد دانشیار گروه مهندسی مکانیک و با همکاری مهندس پریسا کاظمیانی – دانشجوی دکتری گروه مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری انجام شده است، پس از معرفی طراحی اولیه، سیکل مورد نظر براساس منابع زمین گرمایی با شرایط دمایی متفاوت و با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهینه سازی شده است.
همچنین نتایج حاصل از این تحقیق در مقاله‌ای با عنوان: Optimization of an improved power cycle for geothermal applications in Iran در مجله معتبرEnergy (IF : ۶.۰۸۲) منتشر شده است.
گفتنی است لینک این مقاله از طریق آدرس اینترنتی https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360544220314882 قابل دسترسی می‌باشد.
ل.س ۴۲/ ل.م ۵۴

کلید واژه ها: حکیم سبزواری


( ۱ )