برگزاری چهارمین جلسه شورای فناوری شبکه مراکز رشد خوشه‌های فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی در استان تهران

۲۴ اسفند ۱۳۹۳ | ۱۲:۲۲ کد : ۵۷۴۲ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۷۵۶
چهارمین جلسه شورای فناوری شبکه مراکز رشد خوشه‌های فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی در استان تهران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در چهارمین جلسه شورای فناوری شبکه مراکز رشد که در محل وا...
چهارمین جلسه شورای فناوری شبکه مراکز رشد خوشه‌های فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی در استان تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در چهارمین جلسه شورای فناوری شبکه مراکز رشد که در محل واحد استانی تهران برگزار شد، متقاضیان ورود به مرکز رشد خوشه فناوری‌های آسانسور و صنایع وابسته دماوند و مرکز رشد خوشه فناوری‌های آسانسور و صنایع وابسته تهران به دفاع از ایده‌های خود پرداختند که از بین 3 ایده مطرح شده توسط متقاضیان استقرار در مرکز رشد خوشه فناوری‌های آسانسور و صنایع وابسته دماوند 2 ایده موفق به اخذ مجوز شدند و به‌صورت رسمی فعالیت خود را در بخش پیش‌رشد این مرکز آغاز کردند.
بر پایه این گزارش، از میان 4 ایده مطرح شده توسط متقاضیان استقرار در مرکز رشد خوشه فناوری‌های آسانسور و صنایع وابسته تهران 3 ایده موفق به اخذ مجوز شدند و به‌صورت رسمی فعالیت خود را در بخش پیش‌رشد این مرکز آغاز کردند.