قرار گرفتن خلاصه اجرایی بیش از ۵۰طرح تحقیقاتی در تارنمای موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

تعداد بازدید:۹۶۳
خلاصه اجرایی پنجاه و پنج طرح پژوهشی که توسط اعضای هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی تدوین شده است در پورتال کتابخانه دیجیتال موسسه بارگذاری شد.
قرار گرفتن خلاصه اجرایی بیش از ۵۰طرح تحقیقاتی در تارنمای موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، علاقمندان برای مشاهده و دریافت طرح های مربوطه می توانند به تارنمای موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی به نشانی irphe.ac.ir مراجعه و با انتخاب کتابخانه دیجیتال در قسمت سامانه ها، خلاصه اجرایی ۵۵ طرح تحقیقاتی که توسط اعضای هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی تدوین شده است را ملاحظه و نسبت به دریافت فایل الکترونیکی طرح های تحقیقاتی مورد نظر خود اقدام کنند.
ل.س ۴۲/ ل.م ۵۴

کلید واژه ها: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی