برگزاری جلسه هفتاد و هفتم کمیسیون هماهنگی شورای عالی عتف

۳۱ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۴:۵۱ کد : ۵۷۲۹ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۲۵۱
هفتاد و هفتمین جلسه کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاست های علوم و فناوری شورای عالی عتف با محوریت پیشرفت روند تدوین اولویت های علم و فناوری در کمیسیون های تخصصی و شرح وظایف تفصیلی این شورای عالی برگزار شد....
هفتاد و هفتمین جلسه کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاست های علوم و فناوری شورای عالی عتف با محوریت پیشرفت روند تدوین اولویت های علم و فناوری در کمیسیون های تخصصی و شرح وظایف تفصیلی این شورای عالی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، در ابتدای این جلسه که در آن معاون اجرایی دبیرخانه، دبیر کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاست های علوم و فناوری و دبیران کمیسیون های تخصصی حضور داشتند، دکتر سید فرهنگ فصیحی دبیر کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاست های علوم و فناوری شورای عالی عتف، در مورد ضرورت حضور جدی دبیران کمیسیون ها در جلسات کمیسیون هماهنگی نیز توضیحاتی ارائه کرد .
وی همچنین با اشاره به گزارش پیشرفت روند تدوین اولویت های علم و فناوری که در جلسه 144 کمیسیون دائمی ارائه شد، گفت: تدوین اولویت ها در حال پیشرفت است ولی ممکن است از نظر زمانی نتوانیم در جلسه بعدی شورای عالی عتف آن را مطرح کنیم.
مهندس کاظمی معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف با اشاره به این موضوع که امکان برگزاری جلسه سومی در سال 95 نیست ، گفت: به دلیل مشغله های کاری اعضای شورای عالی تقریبا برگزاری جلسه دیگری در سال جاری وجود ندارد، بنابراین بهتر است، کمیسیون های تخصصی سریع تر عمل کنند و کمیسیون هماهنگی نیز در اسرع وقت امر تلفیق اولویت ها را در دستور کار قرار دهد تا بتوانیم موضوع تدوین اولویت های علم و فناوری را در دستور کار  همین جلسه شورای عالی عتف به گنجانیم. گفتنی است در ادامه جلسه 77 کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاست های علم و فناوری شورای عالی عتف، گزارشی از شرح تفصیلی وظایف عتف که در اردیبهشت ماه در هیات وزیران مطرح و تصویب شد، ارائه شد و در پایان پیشنهادات اعضا درباره چگونگی عملی کردن بهتر این شرح تفصیلی وظایف مطرح شد.