چاپ مقاله عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان در مجله معتبر بین‌المللی Chemical Engineering Journal

۰۲ مهر ۱۳۹۹ | ۱۲:۳۵ کد : ۵۷۱۵۵ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۸۵۷
مقاله عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه کاشان درمجله معتبر بین‌المللی Chemical Engineering Journal با ضریب تاثیر ۱۰.۶۵۲ به چاپ رسید.
چاپ مقاله عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان در مجله معتبر بین‌المللی Chemical Engineering Journal

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه کاشان، دکترمجید منعم زاده معاون پژوهشی، و ارتباطات علمی دانشگاه کاشان با بیان اینکه «اثرات هم افزایی اتم های فلزی در نانوساختار دو بعدی کربنی گرافاین برای افزایش به دام اندازی کربن دی اکسید» عنوان این مقاله می‌باشد، اظهار داشت: در این مقاله تزیین همزمان یکی از نانوساختارهای دوبعدی کربن به نام گرافاین، توسط اتم های کروم و اسکاندیوم به منظور بالابردن ظرفیت به دام اندازی کربن دی اکسید توسط این ترکیب انجام شده است.
همچنین در این مقاله تزیین همزمان یکی از نانوساختارهای دوبعدی کربن به نام گرافاین، توسط اتم های کروم و اسکاندیوم به منظور بالابردن ظرفیت به دام اندازی کربن دی اکسید توسط این ترکیب انجام شده است. گرافاین جزو ترکیبات کربنی دوبعدی و ازخانواده گرافن می باشد که برای نخستین بار در سال ۲۰۱۷ به مقدار کم سنتز شد.
این ترکیب، ساختاری مشابه گرافن دارد که در آن برخی از پیوندهای کربن-کربن با پیوندهای استیلنی جایگزین شده است و بسته به نسبت پیوندهای استیلنی به پیوندهای کربن-کربن، انواع مختلف گرافاین ایجاد می گردد.
با توجه به نیاز روزافزون به یافتن مواد مناسب برای ذخیره و به دام اندازی کربن دی اکسید به عنوان یکی از مهمترین آلاینده های جوی، در این کار سعی شده است اثر هم افزایی دو فلز دکوره شده اسکاندیوم و کروم در ساختار گرافاین بر جذب گاز کربن دی اکسید تعیین شود و خواض الکترونی و ساختاری این ترکیبات مورد بررسی قرار بگیرد.
بررسی اثر هم افزایی دو اتم فلزی در این ترکیب، برای نخستین بار انجام شده است و نتایج نشان می دهد با ورود یک یا دو اتم فلزی در این نانوساختار، انرژی جذب کربن دی اکسید از ۳ تا ۱۲ مرتبه در مقایسه با گرافاین خالص ارتقا می یابد که در نوع خود کم سابقه می باشد. همچنین می توان گفت به دلیل اثرات هم افزایی این دو فلز، گرافاین هم زمان تزیین شده با این دو، می تواند در آینده کاندید مناسبی برای کاربرد در تجهیزات مربوط به ذخیره، تشخیص، به دام اندازی و یا حذف این آلاینده مهم جوی باشد.
نویسندگان این مقاله دکتر عادل رئیسی عضو هیئت علمی و دانشیار گروه شیمی فیزیک دانشگاه کاشان و محمد حسین درویش نژاد دانشجوی دکترای شیمی فیزیک این دانشگاه می‌باشند.
گفتنی است لینک این مقاله از طریق آدرس اینترنتی https://doi.org/10.1016/j.cej.2020.126749 قابل دسترسی می‌باشد.
ل.س ۴۲/ ل.م ۵۴

کلید واژه ها: کاشان


( ۱ )