چاپ کتاب عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی در انتشارات بین‌المللی Springer

۰۲ مهر ۱۳۹۹ | ۱۲:۲۶ کد : ۵۷۱۵۴ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۵۱۸
کتاب عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی با عنوان “Fracture Behavior of Asphalt Materials” در موسسه انتشاراتی بین‌المللی Springer به چاپ رسید.
چاپ کتاب عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی در انتشارات بین‌المللی Springer
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل ازدانشگاه محقق اردبیلی ، کتاب دکتر سجاد پیرمحمد عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه محقق اردبیلی با عنوان “Fracture Behavior of Asphalt Materials” در موسسه انتشاراتی بین المللی Springer چاپ شد.
دکتر پیرمحمد در این خصوص گفت: این کتاب که در سال ۲۰۲۰ منتشر گردیده، حاصل تحقیقات و تجربه نویسندگان در بیش از ۱۰ سال اخیر و همچنین محققان دیگر در زمینه مکانیک شکست مواد آسفالتی می باشد.
وی با بیان اینکه در نگارش این کتاب از حدود ۳۰ مقاله چاپ شده در مجلات معتبر JCR و علمی و پژوهشی ISC بهره گرفته شده است، افزود: این کتاب، دومین کتاب چاپ شده بنده توسط موسسات انتشاراتی بین المللی به زبان انگلیسی می‌باشد.
پیرمحمد تصریح کرد: این کتاب که رفتار شکست انواع مواد آسفالتی را مورد مطالعه قرار می دهد، شامل مطالب مهمی در خصوص کاربرد تئوری های مختلف شکست در مدلسازی اجزای محدود روسازی های آسفالتی، تاثیر پارامترهای مختلف بر روی رفتار رشد ترک مواد آسفالتی و همچنین انواع روش های اندازه گیری استحکام شکست مواد آسفالتی می باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه این کتاب از شش فصل تشکیل شده است، گفت: در فصل اول به مقدمه ای از بتن های آسفالتی همراه با انواع مختلف خرابی های روسازی های آسفالتی به خصوص انواع ترک های ایجاد شده در سطح جاده ها پرداخته شده است.
در فصل دوم مدلسازی عددی رفتار رشد ترک بتن آسفالتی با استفاده از روش های مختلف از قبیل Discrete element method (DEM)، Finite element method (FEM) و Extended finite element method (XFEM) مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. همچنین به اثر پارامترهای مختلف شامل موقعیت چرخ خودرو، بار افقی، ضریب الاستیسیه و ضخامت لایه های آسفالتی بر روی پارامترهای شکست پرداخته شده است.
وی ادامه داد: فصل سوم در خصوص رفتار شکست آسفالت HMA می باشد و نمونه های استفاده شده جهت اندازه گیری مقاومت شکست مواد HMA شامل SENB، SCB، DC(T) و غیره تحت مودهای مختلف بارگذاری I/II/III در این فصل بررسی شده است. ضمن اینکه اثر پارامترهای نوع و دانه بندی سنگ دانه، درصد فضای خالی، نوع قیر مصرفی، دما، فیبرها، افزودنی ها، مواد نانو و غیره بر روی مقاومت شکست HMA مفصلاً در این قسمت بررسی شده است.
دکتر پیرمحمد گفت: فصل چهارم مربوط به رفتار شکست مواد آسفالتی WMA می باشد موضوع این فصل عبارتست از بررسی اثر فاکتورهای مختلف از جمله مود بارگذاری، خرده های لاستیکی و غیره بر روی استحکام این نوع مواد آسفالتی. فصل پنجم نیز در رابطه با کاربرد مکانیک شکست غیرخطی در مخلوط های آسفالتی بحث می کند که شامل مفاهیم انرژی شکست و انتگرال J می‌باشد.
وی خاطرنشان کرد: کتاب مذکور قابل استفاده برای پژوهشگران و دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته های مهندسی مکانیک و عمران فعال در حوزه مکانیک شکست مواد آسفالتی است.
س.س ۵۱/ ل.م ۵۴
 

 


( ۲ )