در پژوهش مشترک محققان دانشگاه بیرجند و دانشگاه پلی تکنیک میلان ایتالیا صورت گرفت؛

تحلیل سه متغیره فراوانی توأم سیگنال‌‌های منابع آب در حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از ‏توابع

۱۵ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۰:۰۳ کد : ۵۶۷۵۴ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۶۷۶
اولین دفاع از رساله دکتری رشته علوم و مهندسی آب گرایش منابع آب در پژوهشی مشترک ‏بین محققان دانشگاه بیرجند و دانشگاه پلی تکنیک میلان ـ ایتالیا در دانشکده کشاورزی دانشگاه ‏بیرجند صورت گرفت.‏
تحلیل سه متغیره فراوانی توأم سیگنال‌‌های منابع آب در حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از ‏توابع

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه بیرجند، محمد ناظری تهرودی دانشجوی مقطع دکتری رشته ‏علوم و مهندسی آب گرایش منابع آب از رساله خود با عنوان تحلیل سه متغیره فراوانی توأم ‏سیگنال‌‌های منابع آب در حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از توابع مَفصَل با درجه عالی دفاع کرد.‏

در توضیح این رساله آمده است: دریاچه ارومیه به عنوان بزرگ ترین دریاچه داخلی ایران با توجه به شرایط ‏جغرافیایی و زیست محیطی آن، از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. در سالیان اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی، ‏سطح آب دریاچه ارومیه با کاهش شدیدی روبرو بوده و میزان ورودی دریاچه نیز کاهش یافته است. کاهش ‏ورودی‌ها و کاهش سطح آب دریاچه ارومیه باعث افزایش شوره‌زارها و ریزگردهای نمکی در سطح منطقه ‏شده و مشکلات فراوانی را برای حیات گونه‌های گیاهی و جانوری ایجاد کرده است.

دریاچه ارومیه در سال‌های اخیردر اثر تغییر اقلیم دچار کمبود بارش، کاهش دبی رودخانه‌ها و کاهش سطح آب زیرزمینی در سطح ‏حوضه خود شده و با توجه به وابستگی مقادیر هواشناسی و هیدرولوژیکی در سطح هر حوضه، تحلیل ‏پارامترهای موجود به‌صورت منفرد، اطلاعات قابل اطمینانی در اختیار قرار نمی‌دهد. ازاین‌رو باید تحلیل ‏جامعی صورت گیرد تا بتوان تمامی پارامترهای مؤثر از جمله بارش، دبی جریان رودخانه‌ها و سطح آب ‏زیرزمینی را دخالت داد.

در این رساله سعی شده است با ارائه روشی جدیدموسوم به "چگالی شرطی مبتنی ‏بر توابع مَفصَل"، ارتباط و تأثیر همزمان بین پارامترهای بارش، دبی رودخانه و سطح آب زیرزمینی در ۱۲ ‏زیرحوضه دریاچه ارومیه مورد بررسی قرار گیرد. با داشتن میزان بارش در هر زیر حوضه دریاچه ارومیه می‌توان دبی رودخانه و سطح آب زیرزمینی را در آن زیرحوضه با دقت بالایی مورد پیش بینی قرار داد.

از نتایج ‏این رساله می‌توان در مدیریت و تخصیص منابع آب حوضه، پایش منابع آب و سیستم هشدار خشک‌سالی ‏استفاده کرد.

دکتریوسف رمضانی راهنمایی این رساله را برعهده داشت و پروفسور کارلو دی‌‌میکله از ‏ایتالیا و دکتر رسول میرعباسی نجف آبادی اساتید مشاور از دانشگاه شهرکرد و پروفسور سعید اسلامیان از دانشگاه ‏صنعتی اصفهان و دکتر ابوالفضل اکبرپور و دکتر محسن پوررضا بیلندی از دانشگاه بیرجند اساتید ‏داور این رساله بودند.‏

‏همچنین ۱۰ عنوان مقاله از این رساله استخراج شده که ۷ عنوان آن به زبان انگلیسی است.‏

ل.س ۴۲/ ر. ب ۴۵

کلید واژه ها: بیرجند