در راستای ارتباط دانشگاه با صنعت انجام گرفت؛

ارزیابی و بهبود عملکرد پروژه‌های تحقیقاتی در مؤسسه کیفیت رضوی توسط محققان مجتمع آموزش عالی گناباد

۰۱ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۱:۰۸ کد : ۵۶۵۶۲ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۷۳۸
طرح دکتر امیرحسین اخروی عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی گناباد با هدف ارزیابی و بهبود عملکرد تحقیقاتی مؤسسه کیفیت رضوی در حوزه رتبه‌بندی و تدوین استاندارد به عنوان طرح برگزیده دانشگاهی معرفی و تقدیر شد.
ارزیابی و بهبود عملکرد پروژه‌های تحقیقاتی در مؤسسه کیفیت رضوی توسط محققان مجتمع آموزش عالی گناباد

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از مجتمع آموزش عالی گناباد، طرح پژوهشی عضو هیأت علمی مجتمع آموزش عالی گناباد، به منظور بهبود عملکرد تحقیقاتی مؤسسه کیفیت رضوی از طریق نظارت کیفی و علمی بر سه پروژه تحقیقاتی شامل: طراحی الگوی ارزیابی کیفیت و رتبه بندی خدمات کشاورزی براساس شاخص‌های طیب تدوین مدل ارزیابی کیفیت رتبه بندی محصولات غذایی و مطالعه ساختار فعالیت سازمان ایزو صورت گرفته است و نحوه ارزیابی با رویکرد چرخه PDCA بوده است.
بدین ترتیب که گزارش پیشرفت مرحله به مرحله در هریک از پروژه‌ها جهت نظارت کیفی و علمی باتوجه به شرح خدمات تعریف شده برای هریک از آنها، ارسال شده و پس از بررسی میزان انطباق کیفی و علمی آنها با شرح خدمات تعریف شده، نظرات جهت اصلاح و تکمیل پروژه‌ها به هریک از تیم‌های تحقیقاتی ارسال می‌شد.
هدف مؤسسه کیفیت رضوی، که جزو شرکت‌های دانش بنیان در حوزه تجاری سازی می‌باشد، ارتقای کیفیت زندگی براساس معیارهای اسلامی است. مؤسسه این هدف را از طریق طراحی الگوهای ارزیابی کیفیت و رتبه بندی و تجاری‌‌سازی نشان طیب (فراتر از نشان بین‌المللی حلال) به‌عنوان برترین نشان کیفیت پیگیری می‌کند.
طیب نشانی است که به کالاها و خدمات متقاضی و واجد شرایط اعطا می‌شود. فعالیت‌های مؤسسه توسط شبکه‌های منسجم و متعدد علمی و اجرایی در قالب‌های شبکه همکاری تحقیقاتی، شبکه همکاری تبلیغاتی و شبکه همکاری کارگزاری پیگیری می‌شود.
گفتنی است این طرح با موفقیت خاتمه یافته و به مؤسسه کیفیت رضوی تحویل شده است. همچنین معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ارسال لوح تقدیر از طرح دکتر امیرحسین اخروی عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی گناباد به عنوان طرح برتر دانشگاهی تقدیر کرده است.
ل. س ۴۲/ ل. م ۵۴

کلید واژه ها: مجتمع آموزش عالی گناباد


( ۱ )