بازدید وزیر علوم از حوزه برگزاری آزمون سراسری سال ۱۳۹۹- ۳۱مردادماه

۳۱ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۲:۳۹ کد : ۵۶۵۴۵ چند رسانه ای
تعداد بازدید:۱۱۸۴
بازدید وزیر علوم از حوزه برگزاری آزمون سراسری سال ۱۳۹۹- ۳۱مردادماه

( ۲ )