برگزاری اولین نشست مشترک اجرایی سازی تفاهم نامه های بین المللی دانشگاه الزهرا(س)

۲۳ خرداد ۱۳۹۵ | ۰۹:۳۳ کد : ۵۶۲۶ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۶۴۳
به منظور اجرایی سازی یادداشت تفاهم های دانشگاه الزهرا با دانشگاه های خارجی نشستی با دعوت از همکاران هیئت علمی دانشگاه که سابقه تحصیل یا همکاری با دانشگاه ها و مراکز علمی خارج از کشور را داشته اند، در ...
به منظور اجرایی سازی یادداشت تفاهم های دانشگاه الزهرا با دانشگاه های خارجی نشستی با دعوت از همکاران هیئت علمی دانشگاه که سابقه تحصیل یا همکاری با دانشگاه ها و مراکز علمی خارج از کشور را داشته اند، در دانشگاه الزهرا تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، در این نشست هریک از حاضران سوابق اجرایی و همکاری خود  با دانشگاه های خارجی را مطرح و همچنین فهرست یادداشت تفاهم های خارجی دانشگاه الزهرا به تفکیک حوزه های جغرافیایی در اختیار حاضران قرار گرفت.
دکتر حناچی مدیر بین الملل دانشگاه ضمن تشکر از استادان حاضر به خاطر قبول زحمت و مسئولیت همکاری علمی و پژوهشی بین المللی، بر ضرورت شفاف سازی، هماهنگی و بهره برداری از بسترهای آماده همکاری بین المللی که یادداشت تفاهم های امضاشده با دانشگاه ها و مراکز علمی پژوهشی خارج از کشور بخش عمده آن را تشکیل می دهد، تاکید کرد.
در اولین نشست اجرایی سازی یادداشت تفاهم های بین المللی دانشگاه الزهرا مقرر شد کمیته های تخصصی با توجه به حوزه های جغرافیایی و نیز زمینه های همکاری با حضور کلیه همکاران مرتبط یا علاقه مند به همکاری علمی بین المللی تشکیل شود و موارد مهم عملیاتی برای همکاری با هر دانشگاه مشخص شود.
در این نشست گزارش تهیه شده در خصوص اتحادیه بین المللی تبادل دانشجو برای کسب تجارب تخصصی  و اتحادیه بین المللی اعزام دانشجو برای ارائه خدمات تخصصی توسط یکی از کارشناسان دفتر بین الملل دانشگاه ارائه شد.