انتخاب عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی ارومیه به عنوان دبیر سه مجله ISI

۳۰ تیر ۱۳۹۹ | ۱۰:۳۳ کد : ۵۵۹۵۳ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۸۵۷
دکتر محمد پورمحمود آقابابا عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق دانشکده فناوری های صنعتی دانشگاه صنعتی ارومیه، به عنوان دبیر مجله ISI با عنوان: Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I: Journal of Systems and Control Engineering از انتشارات SAGE انتخاب شد.
انتخاب عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی ارومیه به عنوان دبیر سه مجله ISI

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه صنعتی ارومیه، این مجله در معتبرترین پایگاه های علمی-استنادی مانند JCR، SJR، ISI و Scopus نمایه شده است.
هم‌زمان، این عضو هیئت علمی به عنوان دبیر با مجلات معتبر دیگری از انتشارات Springer همکاری دارد و مشارکت به عنوان عضو هیئت تحریریه چندین مجله معتبر بین المللی از جمله International Journal of Advanced Intelligence Paradigms ، Electric Power Components & Systems و An International Journal of Optimization and Control را نیز در کارنامه پژوهشی خود دارد.
عضویت هم‌زمان وی در کمیته های علمی کنفرانس های متعدد داخلی و خارجی حاکی از فعالیت های گسترده پژوهشی وی در سطح بین المللی است.
پیش از این نیز نام دکتر پورمحمود آقابابا در سه سال متوالی در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، در فهرست دانشمندان یک درصد برتر پژوهشی جهان از منظر میزان استناد به مقالات منتشر شده، قرار گرفته بود.
س.س ۵۱/ ل.م ۵۴


( ۶ )