توسط پژوهشگران دانشگاه بیرجند صورت گرفت؛

بررسی خاصیت فتوکاتالیستی کامپوزیت‌های مغناطیسی اکسید تیتانیوم در حذف آلاینده‌های دارویی

۳۰ تیر ۱۳۹۹ | ۰۹:۵۰ کد : ۵۵۹۴۲ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۹۸۱
خاصیت فتوکاتالیستی کامپوزیت‌های مغناطیسی اکسید تیتانیوم در حذف آلاینده‌های دارویی توسط پژوهشگران دانشگاه بیرجند بررسی شد.
بررسی خاصیت فتوکاتالیستی کامپوزیت‌های مغناطیسی اکسید تیتانیوم در حذف آلاینده‌های دارویی

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه بیرجند، نجمه احمدپور دانشجوی دکتری آلودگی‌های محیط زیست دانشگاه بیرجند در دفاع از رساله دکتری خود با عنوان " بررسی خاصیت فتوکاتالیستی کامپوزیت‌های مغناطیسی اکسید تیتانیوم در حذف آلاینده‌های دارویی" که به عنوان اولین رساله دوره دکتری علوم و مهندسی محیط زیست این دانشگاه می‌باشد، گفت: یکی از جدیدترین روش‌ها برای پاکسازی محیط زیست استفاده از موادی است که با نور خورشید و فرابنفش فعال شده و به آن فتوکاتالیست می‌گویند فتوکاتالیست‌ها به عنوان خودتمیز شونده علاوه بر انعطاف پذیری بالا در از بین بردن انواع باکتری‌ها و آلاینده‌های مختلف از لحاظ اقتصادی نیز در مقایسه با سایر روشها مقرون به صرفه است‌. لذا در این مطالعه تخریب فتوکاتالیستی داروها با استفاده از نانوذرات هسته _پوسته ZnFe2O4@TiO2 ساپورت شده با Pd,Cu,Ag,Zn تحت تابش نور خورشید و نور UVدر دو سیستم batch و Continuousبود .
وی افزود: پس از سنتز نانوذرات و شناسایی آنها با XRD,VSM,FTIR,DLS,FTA,FESEM,EDX,UV_Vis, zeta potential و ICO_OES, عوامل موقر در تخریب داروها در فرایند فتوکاتالیستی از جمله pH, غلظت کاتالیست، غلطت اولیه دارو،هوادهی، درسیستم ناپیوسته و نرخ جریان در سیستم پیوسته مورد بررسی قرار گرفت.
به گفته احمدپور، با توجه به نتایج به‌دست آمده می توان اظهار کرد که نانوذرات مغناطیسی به علت داشتن راندمان بالا وهمچنین جداسازی آسان نانوذره به همراه آلاینده توسط یک آهنربای مغناطیسی می‌تواند به عنوان یک روش عملی، قابل اعتماد، کارآمد و ارزان قیمت برای حذف آلاینده‌ها از منابع آبی به‌کار برد.
این دانشجوی دکتری از رساله خود به راهنمایی دکتر محمد حسین صیادی‌اناری و مشاوره دکتر سارا سبحانی و دکتر محمود حاجیانی و داوری دکتر بهنام باریک بین از دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دکتر محمدرضا رضائی و دکتر محمدحسین نجفی مود دفاع کرد.
س.س ۵۱/ ل.م ۵۴


( ۱ )