توسط بسیج اساتید دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور؛

کنفرانس بین‌المللی معماری مکتب امنیت در جمهوری اسلامی و تدوین دکترین امنیتی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار می‌شود

۲۲ تیر ۱۳۹۹ | ۱۱:۲۳ کد : ۵۵۸۰۳ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۱۶۳۷
کنفرانس بین المللی معماری مکتب امنیت در جمهوری اسلامی و تدوین دکترین امنیتی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی با مشارکت کانون‌های استادی دانشگاه ها و مراکز اموزش عالی و پژوهشی کشور و همکاری دانشگاه‌های محور مقاومت و دانشگاه‌های مستقل جهان در بهمن ماه سال ۱۳۹۹ در دانشگاه تهران برگزار می شود.
کنفرانس بین‌المللی معماری مکتب امنیت در جمهوری اسلامی و تدوین دکترین امنیتی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار می‌شود

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، محورهای اصلی دریافت آثار پژوهشگران شامل مکتب امنیت در جمهوری اسلامی، دکترین‌ها و اموزه های امنیتی و دفاعی مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران، معنا شناسی و انسان شناسی امنیت، امنیت انسانی و تروریسم در دیدگاه مکتب امنیتی، ارزش شناسی امنیت و دفاع در دکترین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، امنیت انسانی و تروریسم در دکترین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و جایگاه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و نقش ایشان درمکتب امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
زمان برگزاری این کنفرانس بهمن ماه سال ۱۳۹۹ و مهلت ارسال آثار ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۹ است.
س. س ۵۱/ ل. م ۵۴/ ع. ع ۵۷ 


( ۳ )