به عضویت درآمدن دانشگاه صنعتی شریف در شبکه جهانی راه‌حل‌های توسعه پایدار (SDSN)

۱۷ تیر ۱۳۹۹ | ۱۱:۱۰ کد : ۵۵۷۱۵ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۷۳۲
پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف در راستای فعالیت‌های اخیر خود در زمینه‌ مسائل و چالش‌های توسعه پایدار محلی و منطقه‌ای، عضو شبکه جهانی راه‌حل‌های توسعه پایدار(SDSN) شد.
به عضویت درآمدن دانشگاه صنعتی شریف در شبکه جهانی راه‌حل‌های توسعه پایدار (SDSN)

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشکده سیاست‌گذاری در راستای فعالیت‌های یک دهه اخیر خود در زمینه مسائل و چالش‌های توسعه پایدار محلی و منطقه‌ای، عضو شبکه جهانی راه‌حل‌های توسعه پایدار (SDSN: Sustainable Development Solutions Network) شده است.
شبکه راه‌حل‌های توسعه پایدار در سال ۲۰۱۲ با اعلامیه «بان کی مون» رئیس سازمان ملل متحد و با هدف یکپارچه کردن و استفاده هدفمند از تخصص‌های علمی و تکنولوژیکی جهان در راستای رسیدن و گام برداشتن در مسیر تحقق اهداف توسعه پایدار ایجاد شد.
تا سال ۲۰۱۶، دبیرخانه SDSN در موسسه زمین دانشگاه کلمبیا قرار داشت واز ژوئن همین سال دبیرخانه این نهاد به همراه آکادمی SDG (اهداف توسعه پایدار) به انجمن SDSN و شهرهای نیویورک و پاریس، منتقل شد. هم‌اکنون بسیاری از فعالیت‌های این شبکه توسط زیرمجموعه‌های آن (۳۸ دبیرخانه ملی و منطقه‌ای) در مناطق مختلف جهان پیگیری می‌شود، به‌طوری‌که این شبکه هم‌اکنون بیش از ۱۲۰۰ عضو دارد (که غالب آن‌ها نهادهای دانشگاهی هستند) که توسط دبیرخانه‌های منطقه‌ای و ملی سازمان‌دهی می‌شوند.
طبق اطلاعات موجود در سایت شبکه راه‌حل‌های توسعه پایدار، در ایران قبل از پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف، چهار نهاد دفتر توسعه پایدار وابسته به دانشگاه صنعتی امیرکبیر، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی (مشهد)، پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار وابسته به سازمان حفاظت محیط‌ زیست و جهاد دانشگاهی نیز به این شبکه ملحق شده‌اند.
س.س ۵۱/ ل.م ۵۴ 


( ۲ )