توسط پژوهشگران دانشگاه اراک صورت پذیرفت؛

ارائه روشی نوین در پایش جمعیت گونه‌های جانوری

۳۰ خرداد ۱۳۹۹ | ۰۸:۰۴ کد : ۵۵۳۴۹ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۴۶۷
پژوهشگران دانشگاه اراک موفق به ارائه روشی نوین در پایش جمعیت گونه‌های جانوری شدند.
ارائه روشی نوین در پایش جمعیت گونه‌های جانوری

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه اراک، دکتر علیرضا پسرک‌لو عضو هیئت علمی گروه زیست دانشگاه اراک و تیم تحقیقاتی وی طی پژوهشی، یک روش جدید از فرایند کپچر- رکپچر را برای تعیین احتمال حضورابداع کرده‌اند که Repeated Capture–Re-capture (RCR) نام دارد. بر مبنای این روش سه فرمول مختلف جهت تخمین احتمال حضور ارائه شده است و قدرت پیشگویی هر یک با کمک شبیه‌سازی کامپیوتری (simulation study) و همین‌طور مطالعه محیطی (مطالعه جمعیت قورباغه کوهستانی) مورد آزمایش قرار گرفته است که نتایج به‌دست آمده نشان دهنده آن است که قدرت تعیین احتمال حضور با روش ابداعی دقیقاً منطبق بر واقعیت حضور جانور در محیط طبیعی است.
تیم تحقیقاتی این پژوهش که متشکل از دکتر علیرضا پسرکلو عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی، دکتر معصومه نجیب زاده دکتری بیوسیستماتیک جانوری و دکتر سیدجمال میرکمالی عضو هیئت علمی گروه ریاضی می‌باشند، در گام بعد از احتمال رؤیت محاسبه شده برای تخمین جمعیت قورباغه کوهستانی در استان مرکزی استفاده کرده‌اند.
یکی از مهم‌ترین نواقص و ایرادات در روش‌های مرسوم تخمین جمعیت جانوران عدم رویت صحیح نمونه در هنگام پایش است. مهم‌ترین نقص این روش این است که اغلب غیر ممکن است که همه افراد، جمعیت و یا حتی گونه را بتوان در یک سایت مشاهده کرد زیرا احتمال مشاهده و حضور همیشه عددی کمتر از یک است. در نتیجه تخمین هایی که در مورد جمعیت گونه‌های مختلف جانوری زده می‌شود همیشه با خطاهای فراوانی همراه است که بیانگر واقعیت تعداد افراد جمعیت نیست. در روش یاد شده اگر دو محقق به دنبال پایش یک گونه باشند یکی صبح و دیگری ظهر و یا یک نفر در پاییز و دیگری در بهار برای سرشماری با روش‌های سنتی به زیستگاه جانور مراجعه کند اگر گونه مورد مطالعه صبح فعال‌تر باشد و ظهر فعالیت کمتری از خود نشان دهد یا در فصل بهار نسبت به پاییز فعالیت متفاوت تری داشته باشد دو محقق تعداد افراد جمعیت را متفاوت تخمین خواهند زد.
نتایج به‌دست آمده از این روش جدید در تخمین جمعیت در مجله Landscape and Ecological Engineering با عنوان: "Novel method for detection probability and estimating population size of mountain frog, Rana macrocnemis (Boulenger, ۱۸۸۵) at the end of its distribution range" به چاپ رسیده است.
علاقه‌مندان برای دسترسی به این نقاله می‌توانند به آدرس الکترونیکی https://link.springer.com/article/۱۰,۱۰۰۷/s۱۱۳۵۵-۰۱۹-۰۰۴۰۰-y مراجعه کنند.
ل.م ۵۴