برگزاری همایش عمومی سازی علم درعصر فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی با حمایت و مشارکت پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

۱۷ آبان ۱۳۹۵ | ۱۳:۰۶ کد : ۵۵۳۳ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۶۵۷
همایش «عمومی سازی علم در عصر فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی» با حمایت و مشارکت پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری به مناسبت روز ترویج علم و فناوری های جدید اطلاعاتی و ار...
برگزاری همایش عمومی سازی علم درعصر فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی با حمایت و مشارکت پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
همایش «عمومی سازی علم در عصر فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی» با حمایت و مشارکت پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری به مناسبت روز ترویج علم و فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی برگزارمی شود.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، این همایش از سلسله برنامه های انجمن ترویج علم ایران است که به مناسبت «روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه» در هفته «ترویج علم» - از 16تا 20 آبان سال جاری درحال برگزاری است.
درهمایش «عمومی سازی علم در عصر فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی» دکتررضا مهدی، دکترحسین ابراهیم آبادی، دکتر آمنه صدیقیان با عنوان «تولید علم عمومی در نهاد دانشگاه، مسئولیت اجتماعی برای ترویج علم در عصر دانش»، «الگوهای استفاده از اینترنت» و «جامعه پذیری دانشگاهی دانشجویان: دوگانه نهاد آموزشی و فضای مجازی» سخنرانی خواهند کرد و مقاله دکتر لیلا فلاحتی با عنوان «نقش فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات در توانمندساز ی زنان» نیز پذیرفته شده است.
گفتنی است دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران درتاریخ 19 آبان سال جاری از ساعت 8 تا 16.30 پذیرای عموم علاقه مندان به این همایش است.