برگزاری هشتمین کنفرانس بین‌المللی تحقیق درعملیات دردانشگاه فردوسی مشهد

۲۳ دی ۱۳۹۳ | ۱۳:۳۸ کد : ۵۵۱۴ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۷۰۰
هشتمین کنفرانس بین‌المللی تحقیق درعملیات با حمایت انجمن ایرانی تحقیق درعملیات ایران و همکاری دانشکده مهندسی درتاریخ 31 اردیبهشت و 1 خرداد 1394 دردانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد برگزارخواهد شد. ب...
هشتمین کنفرانس بین‌المللی تحقیق درعملیات با حمایت انجمن ایرانی تحقیق درعملیات ایران و همکاری دانشکده مهندسی درتاریخ 31 اردیبهشت و 1 خرداد 1394 دردانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد برگزارخواهد شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، هدف از برگزاری این کنفرانس فراهم آوردن زمینه‌های همکاری بیشتر بین پژوهشگران با ارایه آخرین دستاوردهای علمی و ایجاد موقعیت برای تبادل نظر وآشنایی بیشتر دانشجویان با آخرین پیشرفت‌ها در زمینه‌های نظری و کاربردی این رشته است.
گفتنی است موضوعات کنفرانس در زمینه تحقیق درعملیات و گرایش‌های مرتبط ازجمله: برنامه‌ریزی خطی وغیرخطی، برنامه‌ریزی اعداد صحیح و شبکه‌ها، برنامه‌ریزی تصادفی، بهینه‌سازی استوار، بهینه‌سازی ترکیباتی، بهینه‌سازی ناهموار، بهینه‌سازی سراسری، بهینه‌سازی فازی،روش‌های ابتکاری و فراابتکاری، کاربرد‌های مدل‌های برنامه‌ریزی ریاضی هستند.