قرار گرفتن مقاله عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری در جمع مقالات پراستناد پایگاه web of science

۰۷ خرداد ۱۳۹۹ | ۰۹:۰۱ کد : ۵۴۹۸۶ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۵۳۱
مقاله حاصل از پژوهش مشترک بین‌المللی دکترسمانه سادات سجادی عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری در به‌روزرسانی جدید پایگاه web of science در زمره مقالات پراستناد (highly cited) قرار گرفت.
قرار گرفتن مقاله عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری در جمع مقالات پراستناد پایگاه web of science

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه حکیم سبزواری، در این مقاله که حاصل پژوهش مشترک دکتر سمانه سادات سجادی با پژوهشگرانی از دانشگاه‌های ترکیه و دانشگاه بجنورد است، به مدل‌سازی و بررسی رفتارهای دینامیکی یک سیستم فیزیکی در قالب ریاضیات مشتقات مرتبه کسری پرداخته شده است.
حاصل این پژوهش در مجله The European Physical Journal Plus با نامNew features of the fractional Euler-Lagrange equations for a physical system within non-singular derivative operator به آدرس الکترونیکی: https://link.springer.com/article/10.1140/epjp/i2019-12561-x به چاپ رسیده و هم اکنون در جدیدترین به‌روزرسانی پایگاه Web of science جزو مقالات پر استناد برگزیده شده است.
گفتنی است پیشتر نیز مقاله دیگری از این تیم تحقیقاتی با نام
“A new fractional model and optimal control of a tumor-immune surveillance with non-singular derivative operator” در جدیدترین به‌روزرسانی پایگاه Web of science به عنوان مقاله داغ و پر استناد برگزیده شده است.
ل.س ۴۲/ ل.م ۵۴

کلید واژه ها: حکیم سبزواری


( ۱ )