برگزاری نشست بین منطقه ای مسئولان روابط عمومی دانشگاه های منطقه 8 و 9 کشور دردانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

۲۰ دی ۱۳۹۳ | ۱۰:۴۷ کد : ۵۴۹۰ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۵۴۳
اولین نشست مسئولان روابط عمومی دانشگاه های منطقه 8 و 9 وزارت علوم تحقیقات وفناوری دردانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهربرگزارشد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، علی گله دارنژاد دبیر شورای هماهنگی ر...
اولین نشست مسئولان روابط عمومی دانشگاه های منطقه 8 و 9  وزارت علوم تحقیقات وفناوری دردانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهربرگزارشد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، علی گله دارنژاد دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی دانشگاه های منطقه 9 کشور گفت: هدف از این نشست بین منطقه ای تبادل تجربیات درزمینه های مختلف بخصوص مسائل مربوط به روابط عمومی های دانشگاه ها  می باشد که با حضور مدیران روابط عمومی دانشگاه های منطقه 8کشورشامل دانشگاه های سمنان ، دامغان، شاهرود، گیلان، علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان، گلستان، گنبد، بین المللی امام خمینی قزوین، آموزش عالی فنی مهندسی بوئین زهرا، علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری ،صنعتی نوشیروانی بابل، مازندران، تخصصی فناوری های نوین آمل ،علم وفناوری مازندران وهمچنین مدیران روابط عمومی منطقه 9کشورشامل دانشگاه های شیراز، شهید چمران اهواز، خلیج فارس ، یاسوج، صنعتی جندی شاپوردزفول، کشاورزی ومنابع طبیعی رامین، جهرم، سلمان فارسی کازرون، فسا، صنعتی خاتم الانبیا بهبهان، هنر شیراز ودانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر برگزارشد.
درادامه این نشست کارگاهی با عنوان شاخص های عملکرد روابط عمومی با حضور دکتر مهدخت بروجردی مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم در دونوبت صبح و عصر برگزارشد.
همچنین دراین کارگاه موضوعاتی نظیر جایگاه روابط عمومی در چارت سازمانی، اجرای صحیح دستورالعمل ها، اطلاع رسانی دقیق و فوری اخبار، اختیارات روابط عمومی بر سایت و پرتال مورد بحث قرار گرفت.
گفتنی است در این برنامه مهندس گلچوب دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی دانشگاه های منطقه 8 کشور عملکردی از روابط عمومی منطقه 8 کشور را ارائه کرد.