برگزاری شانزدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران دردانشگاه بوعلی سینای همدان

۰۳ شهریور ۱۳۹۳ | ۱۵:۴۴ کد : ۵۴۳۵ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۵۲۸
شانزدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران ازتاریخ پنجم تا هفتم شهریور 1393 در دانشگاه بوعلی سینا با همکاری انجمن شیمی ایران برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دراین کنفرانس 550 شرکت کننده 705 مقا...
شانزدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران ازتاریخ پنجم تا هفتم شهریور 1393 در دانشگاه بوعلی سینا با همکاری انجمن شیمی ایران برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دراین کنفرانس 550 شرکت کننده 705 مقاله را به صورت پوستر ارائه خواهند داد.
همچنین تعداد 9 سخنران که از بین اساتید دانشگاه های مختلف کشور انتخاب شده اند، سخنرانی علمی خود را ارائه می کنند .
براساس این گزارش طی سه روز برگزاری کنفرانس شش کارگاه علمی نیز تشکیل خواهد شد.