بازدید وزیر علوم از آزمایشگاه ژنتیک پزشکی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری- ۲اردیبهشت ۱۳۹۹

۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۲:۴۲ کد : ۵۴۲۹۶ چند رسانه ای
تعداد بازدید:۱۱۰۶
بازدید وزیر علوم از آزمایشگاه ژنتیک پزشکی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری- ۲اردیبهشت ۱۳۹۹

( ۱ )