چاپ مقاله پژوهشگران مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در نشریه معتبر علمیRegional Studies

۳۱ فروردین ۱۳۹۹ | ۱۴:۰۷ کد : ۵۴۲۴۹ دستاوردهای پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری
تعداد بازدید:۸۶۱
مقاله عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در نشریه بین‌المللی و معتبر Regional Studies منتشر شد.
چاپ مقاله پژوهشگران مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در نشریه معتبر علمیRegional Studies

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، مقاله توسعه شرکت‌های فناور نوپا در مناطق کمتر توسعه یافته براساس مفهوم تخصصی‌سازی هوشمند؛ نمونه مناطق ایران ( A model for NTBF creation in less developed regions based on the Smart Specialisation concept: the case of regions in Iran ) توسط دکتررضا نقی زاده عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، در نشریه معتبر Regional Studies با ضریب تاثیر ۳.۰۷۴ در ماه جاری منتشر شد. این نشریه یکی از معتبرترین نشریات Q 1 در حوزه مطالعات و سیاستگذاری در سطح منطقه‌ای در دنیا می‌باشد.

در این مقاله نویسندگان آن اقدام به ارائه الگویی در زمینه توسعه شرکت‌های فناور نوپا و دانش‌بنیان در مناطق کمتر برخوردار نموده‌اند. الگوی نظری به‌کارگرفته شده در این مقاله تخصصی‌سازی هوشمند می‌باشد. مقاله مذکور در سایت نشریه به آدرس زیر منتشر شده است.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00343404.2020.1736539

ل.س ۴۲/ ل.م ۵۴


( ۳ )