برگزاری روز ملی نان در دانشگاه الزهرا (س)

۰۵ مهر ۱۳۹۳ | ۱۰:۵۵ کد : ۵۴۲۲ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۵۵۷
همزمان با روز ملی نان ، مراسم گرامیداشت نان در تاریخ 25 آبان ماه سال جاری در دانشگاه الزهرا (س) برگزار خواهد شد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، درادامه جلسات هماهنگی برگزاری روز بزرگداشت نان دراین دا...
همزمان با روز ملی نان ، مراسم گرامیداشت نان در تاریخ 25 آبان ماه سال جاری در دانشگاه الزهرا (س) برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، درادامه جلسات هماهنگی برگزاری روز بزرگداشت نان دراین دانشگاه چهارمین نشست از شورای هماهنگی برگزاری نان با حضور صنایع، نهادها و سازمان های مرتبط 93 دردانشگاه الزهرا (س) برگزار شد.
همچنین این برنامه با ارائه گزارشی از پیگیری ها از سوی ستاد و برگزاری مستقر در معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آغاز شد و درادامه سایر اعضا به بیان دیدگاه های خود در زمینه فناوری همایش را اظهار کردند.
گفتنی است ازنتایج این نشست دریافت اعلام حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، استانداری تهران، شرکت ساز زیبا، نان آوران و نان سحر، شهرداری تهران و کانون انجمن صنفی صنایع غذایی می باشد.