برگزاری دومین همایش ملی تعامل صنعت با دانشگاه درکرمان

۳۱ فروردین ۱۳۹۳ | ۱۶:۰۵ کد : ۵۴۱۹ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۰۲۶
<div dir="None">دومین همایش ملی تعامل صنعت با دانشگاه به مدت دو روز دردانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان برگزار شد .</div> <div dir="None"><span id="ms-rterangepaste-start"></span><div>به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکترحسین محبی رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعت</div></div> ...
دومین همایش ملی تعامل صنعت با دانشگاه به مدت دو روز دردانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکترحسین محبی رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، با  معرفی پتانسیل های علمی و پژوهشی دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان این همایش را نقطه شروعی برای ارتباط دانشگاه و صنعت دانست و گفت: برای اینکه بتوان تحقیقات را کاربردی کرد باید دانشگاه و صنعت را به هم پیوند داد و این همایش آغازی  برای ارتباط تنگاتنگ این دو عرصه است.
همچنین دراین مراسم دکترمحمدجواد فدائی سرپرست دانشگاه شهید باهنرکرمان ضمن لزوم برگزاری این همایش ها به منظور ارتباط بیشتر صنعت ودانشگاه برای استفاده از ظرفیت های علمی دانشگاه، گفت: با توجه به تعداد اعضا هیئت علمی دانشگاه تنها 4% ازاین افراد با بخش صنعت قراردادپژوهشی دارند.
وی افزود: برنامه ای داریم که طی دوسال آینده این نسبت به 15% برسد واین ممکن نمی باشد مگربا تمهیداتی که بخش صنعت ودانشگاه باید جهت افزایش این ظرفیت پیش بینی کنند.
دکترفدائی  در ادامه پیشنهاد تشکیل یک کمیته مشترک با حضور سازمان صنعت ومعدن، اتاق بازرگانی، دانشگاه واستانداری را جهت پیگیری برای تحقیق این هدف مطرح کرد.

سپس دکتر محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی کرمان در سخنانی با اشاره به ضرورت پیوند دانشگاه و صنعت گفت: امروزه علم به تنهایی نمی تواند مفید واقع گردد و برای اینکه علم به فناوری تبدیل گردد صنعت و دانشگاه باید با یکدیگر همکاری داشته و در راستای هم گام بردارند و علم باید به فناوری و فناوری باید به صنعت و صنعت باید به تجارت تبدیل گردد؛ چرا که درکشور ما همواره زیرساخت های لازم علمی و پژوهشی فراهم بوده است.