برگزاری دوازدهمین نشست فدراسیون بین المللی ورزش های دانشگاهی در کره جنوبی

۲۰ اسفند ۱۳۹۲ | ۱۵:۴۱ کد : ۵۴۰۴ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۵۲۹
<span id="ms-rterangepaste-start"></span> <div style="text-align: right; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; font-family: "arial", "sans-serif"; font-size: 20pt">دوازدهمین نشست فدراسیون بین المللی ورزش</span></b><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="line-height: 150%; font-family: "arial", "sans-serif"; font-size: 20pt"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; font-family: "arial", "sans-serif"; font-size: 20pt">های دانشگاهی در کشور کره جنوبی برگزار می شود.</span></b><b><span dir="ltr" style="line-height: 150%; font-family: "arial", "sans-serif"; font-size: 20pt"></span></b></div> <div style="text-align: right; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; font-family: "arial", "sans-serif"; font-size: 20pt">به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دوازدهمین نشست فدراسیون بین المللی ورزش های دانشگاهی<span>  </span>فیزو فروم</span></b><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><b><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="line-height: 150%; font-family: "arial", "sans-serif"; font-size: 20pt"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></b><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; font-family: "arial", "sans-serif"; font-size: 20pt">با موضوع </span></b></div> ...
دوازدهمین نشست فدراسیون بین المللی ورزش های دانشگاهی در کشور کره جنوبی برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دوازدهمین نشست فدراسیون بین المللی ورزش های دانشگاهی  فیزو فروم با موضوع “ورزش دانشگاهی: زمینه پیشرفت مهارت های فنی ، اجتماعی و فرهنگی سرپرستان جوان  در کشور کره جنوبی با اهداف   اخلاق: مسئولیت های فردی اجتماعی و ورزش دانشگاهی ، چالش های جدید: رسانه های اجتماعی در ورزش دانشگاهی ، ورزش دانشگاهی: نمایشی فرهنگی برای توسعه چشم اندازهای مطالعات جنسیتی ، مدیریت رویدادهای بزرگ ورزش دانشگاهی برگزار خواهد شد.
فدراسیون بین المللی ورزش های دانشگاهی ( فیزو ) خواهان غنی سازی جنبه های مختلف ورزشی و ایجاد شناخت اهداف فیزودر میان افراد و گروه ها در جهت کمک به پیشبرد برنامه های ورزش دانشجویی است .
برگزاری فیزو فروم برای دانشجویان و مسئولین ورزشی فرصتی است تا با یکدیگر درخصوص امور تحقیقی و پژوهشی ورزش دانشگاه ها تبادل نظر داشته باشند.
گفتنی است یازدهمین فیزو فروم 26 اسفند الی2 فروردین ۱۳۹3 در گوانگ‌جو کشور کره جنوبی  برگزار می شود .