توسط پژوهشگران دانشگاه اراک صورت گرفت؛

انجام پروژه تحقیقاتی بهبود کیفیت و کمیت محصول پسته

۰۶ فروردین ۱۳۹۹ | ۱۲:۲۷ کد : ۵۳۸۴۰ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۵۴۷
پژوهشگران دانشگاه اراک با همکاری چند مرکز تحقیقاتی، ژنوتیپ‌های برتری را در جهت بهبود کیفیت و کمیت محصول پسته ارائه کردند.
انجام پروژه تحقیقاتی بهبود کیفیت و کمیت محصول پسته

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه اراک، این پروژه تحقیقاتی که حاصل همکاری دکتر علی خدیوی عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه اراک، دانشگاه صنعتی شاهرود و مرکز تحقیقات کشاورزی سمنان می‌باشد برای استفاده به باغداران پسته در سراسر کشور ارائه شده است.
در این مطالعه، نتاج به دست آمده از طریق تلاقی‌های آزاد، مورد ارزیابی‌های چندساله باغی از نظر صفات مهم و تجاری مانند وزن، طعم، درصد مغز، رنگ مغز و میزان خندانی قرار گرفت که در نهایت هشت ژنوتیپ برتر انتخاب شد و به مرحله ارائه رسید.
دکتر علی خدیوی درمورد چگونگی انجام این طرح پژوهشی گفت: در این طرح پژوهشی تعدادی از گیاهانی را که حاصل گرده افشانی باز بودند به مدت چند سال مورد مطالعه قرار گرفت و آن دسته از صفات تجاری را که برای مشتریان این محصول حائز اهمیت بودند، به طور گسترده بررسی ش. ژنوتیپ‌هایی که در نهایت انتخاب شدند، هم از نظر اندازه مغز و هم از نظر میزان خندانی و عدم پوکی گیاهان خوبی هستند و خوشبختانه با انتخاب نهایی گیاهان مزبور می‌توانیم در آینده آنها را در اختیار کشاورزان کل کشور قرار دهیم.
وی تصریح کرد: این طرح از زمان شروع کشت تا میوه دهی حدود ۶ سال زمان برده که با احتساب ۳ سال آزمایش مزرعه‌ای این محصول می‌توان گفت کل طرح از ابتدای امر تا زمان انتخاب نهایی گیاهان ۹ سال طول کشیده است
نتایج مطالعه حاضر در مجله معتبر JCR-Q1 به نام Scientia Horticulturae چاپ رسیده است.
ر. ب ۴۵/ ل. م ۵۴