در تازه‌ترین پژوهش محققان دانشگاه بیرجند بررسی شد؛

میزان تاثیر تمرین تناوبی شدید و عصاره زعفران در بافت تومور موش‌های حامل سرطان پستان

۱۲ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۳:۱۱ کد : ۵۳۵۷۸ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۵۲۱
توسط محققان دانشگاه بیرجند، اثر تمرین تناوبی شدید و مکمل‌‌دهی عصاره آبی زعفران بر بیان ژن ‏SIRT‏-‌‏۱،hTERT،p‏۵۳ در بافت تومور موش‌های ماده حامل رده سلولی سرطان پستان ۴‏T‏۱» بررسی شد.‏
میزان تاثیر تمرین تناوبی شدید و عصاره زعفران در بافت تومور موش‌های حامل سرطان پستان

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل ازدانشگاه بیرجند، در مطالعه حاضر، ۴۰ سر موش پس از فرآیند القای سرطان، در چهار گروه کنترل، ‏تمرین تناوبی شدید، مکمل زعفران و انجام همزمان تمرین تناوبی شدید و مصرف مکمل زعفران قرار گرفتند و پس از چهار هفته ‏مداخله تمرینی و دریافت عصاره زعفران، بافت تومور با عمل جراحی از بدن حیوان خارج و سنجش‌های بیوشیمیایی ‏مربوطه در بافت تومور انجام گرفت.
نتایج نشان داد که تمرین تناوبی شدید، مصرف عصاره آبی زعفران و انجام همزمان تمرین ‏تناوبی شدید و مکمل‌دهی عصاره آبی زعفران، می‌تواند موجب کاهش سرعت رشد تومور موش‌های مبتلا به سرطان پستان شود. ‏از طرفی تمرین تناوبی شدید منجر به تغییرات بیشتری در بیان ژن‌هایی شد که در سرکوب تومور نقش موثری دارند با این ‏حال، ترکیبی از تمرین و مصرف عصاره زعفران بر بیان ژن‌های مورد مطالعه در این تحقیق تأثیر گذار نبود، لذا به نظر می‌رسد ‏مکانیسم‌های دیگری در سرکوب رشد تومور در این گروه فعال شده باشد.
نتایج این مطالعه زمینه‌ای برای تحقیقات کارآزمایی ‏بالینی فراهم می‌نماید که اثر تمرین تناوبی شدید و مصرف عصاره آبی زعفران را به عنوان یک روش مکمل درمان در سرطان ‏پستان مورد مطالعه قرار دهد.‏
همچنین مقاله استخراج شده از این پژوهش در ژورنال آمریکایی که دارای رتبه ۶ از بین ۸۳ ژورنال‎ JCR ‎حوزه علوم ورزشی است ‏با عنوان: «‏High-Intensity Training and Saffron: Effects on Breast Cancer–related Gene ‎Expression‏» با ضریب تأثیر ‎ (JCR-Q‏1‌‎ IF=‏4.48‌‎)‏ چاپ شد.‏
این پژوهش در قالب رساله دکتری زینب نظام دوست دانشجوی فیزیولوژی ورزشی باعنوان: «بررسی اثر تمرین تناوبی شدید و مکمل‌‌دهی ‏عصاره آبی زعفران بر بیان ژن ‏SIRT‏-1،hTERT،p‏53 دربافت تومور موش‌های ماده حامل رده سلولی سرطان پستان 4‏T‏1» به ‏راهنمایی دکتر مرضیه ثاقب‌جو عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند و با همکاری اساتید دانشگاه‌های علوم پزشکی بیرجند، علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه تربیت بدنی شهر ورشو کشور ‏لهستان در دانشگاه بیرجند انجام شده است.‏
س.س ۵۱/ ل.م ۵۴ 


( ۱ )