برگزاری 10 کارگاه پیشگیری از اعتیاد دردانشگاه قم

۳۰ آبان ۱۳۹۴ | ۱۲:۴۵ کد : ۵۳۵۳ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۰۳۴
اکبرشریفیان مسئول اموراجتماعی دانشگاه قم و دبیراجرائی چهارمین مرحله ازکارگاه های پیشگیری از اعتیاد دردانشگاه قم، گفت: در مجموع در واحد دختران و پسران حدود 10 کارگاه برگزارشد که مهارت "نه" گفتن، شناخت ...
اکبرشریفیان مسئول اموراجتماعی دانشگاه قم و دبیراجرائی چهارمین مرحله ازکارگاه های پیشگیری از اعتیاد دردانشگاه قم، گفت: در مجموع در واحد دختران و پسران حدود 10 کارگاه برگزارشد که مهارت "نه" گفتن، شناخت موادمخدر صنعتی و سنتی و عوارض آنها و بحث HIV ازجمله موارد مهمی بود که دراین کارگاه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، شریفیان دراین خصوص گفت: دراین کارگاه ها ابتدا خوابگاه های خود گردان را پوشش دادیم. درخوابگاه های خود گردان سه کارگاه 60 نفره برگزارکردیم و ادامه کارگاه ها درداخل دانشگاه برگزارشد که درداخل دانشگاه نیز توانستیم دو کارگاه70 نفره برگزار کنیم.
مسئول امور اجتماعی دانشگاه قم گفت: دراین کارگاه ها شیوه پرسش و پاسخ دو طرفه با حضور رجبی کارشناس ستاد مبارزه با موادمخدر استان قم و دانشجویان به کارگرفته شد که درپایان به دانشجویانی که دراین کارگاه ها فعال بودند جوایزی اهدا شد.
شریفیان با بیان اینکه هدف اصلی دراین کارگاه ها پیشگیری است نه درمان، گفت: ما سعی می کنیم با ارائه بروشورهای مختلف در بسته فرهنگی، آگاهی دانشجویان را دراین زمینه ارتقا دهیم.
وی درخاتمه خبر داد: درصددیم  کتابخانه تخصصی "پیشگیری از اعتیاد " را پس از افتتاح خانه فرهنگ دانشگاه قم ، راه اندازی کنیم.