اهم اقدامات و عملکرد پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد (۱۳۹۸-۱۳۹۲)

۲۸ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۵:۲۱ کد : ۵۳۳۸۳ اخبار برگزیده داده نما
تعداد بازدید:۲۰۱۵۳
آمار مقایسه‌ای مربوط به رتبه جهانی ایران در شاخص نوآوری، تعداد پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد دانشگاهی، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و فروش شرکت‌ها و واحدهای مستقر در پارک‌های علم و فناوری در دولت تدبیر و امید ۹۸-۹۲
اهم اقدامات و عملکرد پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد (۱۳۹۸-۱۳۹۲)

* رتبه جهانی ایران در شاخص نوآوری از رتبه ۱۲۰ در سال ۱۳۹۲، با ۵۹ پله صعود به رتبه ۶۱ رسیده است.

* تعداد پارک‌های علم و فناوری از ۳۶ پارک در سال ۱۳۹۳ به ۴۳ پارک در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است.

* در دولت تدبیر و امید (از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸) تعداد مراکز رشد دانشگاهی از ۱۵۴ مرکز در سال ۱۳۹۲، به ۱۹۵ مرکز در سال ۱۳۹۸ رسیده است.

* تعداد واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد از ۳۰۰۰ واحد در سال ۱۳۹۲ به ۷۸۶۴ واحد در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است.

* میزان فروش شرکت‌ها و واحدهای مستقر در پارک‌های علم و فناوری از ۴,۵۹۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۲ به ۱۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ رسیده است.


( ۳۴ )