بررسی ریز ساختاری و خواص مکانیکی آلیاژ نانو در پژوهشگاه مواد وانرژی

۲۵ فروردین ۱۳۹۳ | ۰۹:۰۶ کد : ۵۳۳۷ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۹۵۷
بررسی ریز ساختاری و خواص مکانیکی آلیاژ نانو  آلومینیوم برنز حاصل از عملیات پرس در کانال زاویه دار هم مقطع (ECAP)، در پژوهشگاه مواد وانرژی صورت پذیرفت.<br/><span id="ms-rterangepaste-start"></span>به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، بهروز انصاری...
بررسی ریز ساختاری و خواص مکانیکی آلیاژ نانو  آلومینیوم برنز حاصل از عملیات پرس در کانال زاویه دار هم مقطع (ECAP)، در پژوهشگاه مواد وانرژی صورت پذیرفت.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، بهروز انصاری مجری این طرح گفت: این دانش در صنایع ساختمانی، دریایی، هواپیمایی و در سلاحهای تاکتیکی واستراتژیک در صورتی که خواص مکانیکی بالاتر از حالت معمولی آلیاژ باشد، کاربرد دارد.
وی افزود: در این بررسی ، یکی از روشهای افزایش خواص مکانیکی، رسیدن به ساختار ریزتر می باشد که در حال حاضر ما به ساختار حدودا 35 نانو متر( اندازه بلورک) رسیده ایم.
این پژوهشگر ادامه داد: در این پژوهش تحولات ریزساختاری و تاثیر ریز شدن دانه بر روی خواص مکانیکی یک آلیاژ آلومینیوم برنز که تحت عملیات ECAP قرار گرفته، مورد بررسی قرار گرفته است.
انصاری افزود: نمونه هایی از این آلیاژ طی 1 تا 4 مرحله توسط روش ECAP تغییر شکل یافتند و در هر مرحله روی نمونه ها بررسی های ریزساختاری توسط میکروسکوپ نوری والکترونی روبشی ( SEM) و بررسی مکانیکی توسط آزمون کشش، سختی سنجی و از پراش پرتو ایکس  XRD)) برای شناسایی فازها و اندازه گیری اندازه بلورک ومیکروکرنش انجام گرفت.
وی تصریح کرد: نتایج حاصل نشان داد که در اثر تغییر شدید ریز ساختار به شدت ریز دانه شده است و در مراحل پایانی اندازه بلورک ها(دانه ها) کوچکتر از 50 نانو متر می باشند و از سوی دیگر استحکام      ازMPa 236 واستحکام نهایی از MPa 302 به ترتیب بهMPa 641 و MPa 701 افزایش قابل توجهی یافته  و در مرحله چهارم، استحکام تقریبا 5/2 برابر استحکام نمونه آنیل شده می باشد.